Nyheter

Bahnhofs delårsrapport Q3, 2019

Omsättningen uppgick till: 328,2 Mkr (285,3 MSEK)

Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till: 51,3 Mkr (49,9 MSEK)

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: 38,7 Mkr (40,2 MSEK)

Resultat efter skatt uppgick till: 30,8 Mkr (31,4 MSEK)

Resultatet efter skatt per aktie uppgick till: 0,29 SEK (0,29 SEK)

Nettomarginal: 11,8% (14,1%)


Siffror inom parentes avser det tredje kvartalet 2018.

Läs den fullständiga rapporten som PDF.

Fler nyheter

Bahnhofs delårsrapport Q3 2022

Perioden juli till september 2022 i sammanfattning Omsättning: 436,5 Mkr (407,0 Mkr) Resultat före avskrivningar (EBITDA): 74,3 Mkr (64,3 Mkr) Rörelseresultat (EBIT): 58,1 Mkr (48,8

Läs mer