Nyheter

Bahnhofs delårsrapport Q3, 2019

Omsättningen uppgick till: 328,2 Mkr (285,3 MSEK)

Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till: 51,3 Mkr (49,9 MSEK)

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: 38,7 Mkr (40,2 MSEK)

Resultat efter skatt uppgick till: 30,8 Mkr (31,4 MSEK)

Resultatet efter skatt per aktie uppgick till: 0,29 SEK (0,29 SEK)

Nettomarginal: 11,8% (14,1%)


Siffror inom parentes avser det tredje kvartalet 2018.

Läs den fullständiga rapporten som PDF.

Fler nyheter

Bahnhofs delårsrapport Q3 2023

Tredje kvartalet år 2023 i sammanfattning Omsättning: 477,9 Mkr (436,5 Mkr) Resultat före avskrivningar (EBITDA): 86,5 Mkr (74,3 Mkr) Rörelseresultat (EBIT): 70,2 Mkr (58,1 Mkr)

Läs mer

Bahnhofs delårsrapport Q2 2023

Perioden januari till juni 2023 i sammanfattning Omsättning: 910,5 Mkr (847,9 Mkr) Resultat före avskrivningar (EBITDA): 151,9 Mkr (143,7 Mkr) Rörelseresultat (EBIT): 119,5 Mkr (111,0

Läs mer