Nyheter

Bahnhofs delårsrapport Q3, 2019

Omsättningen uppgick till: 328,2 Mkr (285,3 MSEK)

Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till: 51,3 Mkr (49,9 MSEK)

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: 38,7 Mkr (40,2 MSEK)

Resultat efter skatt uppgick till: 30,8 Mkr (31,4 MSEK)

Resultatet efter skatt per aktie uppgick till: 0,29 SEK (0,29 SEK)

Nettomarginal: 11,8% (14,1%)


Siffror inom parentes avser det tredje kvartalet 2018.

Läs den fullständiga rapporten som PDF.

Fler nyheter

Bahnhofs delårsrapport Q2 2022

Perioden januari till juni 2022 i sammanfattning: Omsättning: 847,9 Mkr (784,6 Mkr). Resultat före avskrivningar (EBITDA): 143,7 Mkr (121,0 Mkr). Rörelseresultat (EBIT): 111,0 Mkr (91,2 Mkr). Resultat efter skatt: 88,0 Mkr (72,8 Mkr). Resultatet efter skatt per aktie: 0,82 SEK (0,68 SEK). Nettomarginal: 13,0% (11,5%).

Läs mer