Nyheter

Hur gör jag för att få ut mina pengar för uppköpet av Elementica? (uppdatering)

Om ni inte har fått en länk till den digitala anmälningssedeln från Bahnhof till er mejl har ni antagligen: 

  • Angivit ett ogiltigt personnummer
  • Är ett företag som aktieägare
  • Har en e-post som inte är nåbar

Kontakta info@elementica.se för att meddela era aktuella uppgifter eller hämta pdf-blanketten och signera den manuellt: https://www.bahnhof.se/filestorage/userfiles/file/Anmalningssedel_Elementica20medkontonrfinance.pdf

Fler nyheter

Bahnhofs delårsrapport Q3 2023

Tredje kvartalet år 2023 i sammanfattning Omsättning: 477,9 Mkr (436,5 Mkr) Resultat före avskrivningar (EBITDA): 86,5 Mkr (74,3 Mkr) Rörelseresultat (EBIT): 70,2 Mkr (58,1 Mkr)

Läs mer

Bahnhofs delårsrapport Q2 2023

Perioden januari till juni 2023 i sammanfattning Omsättning: 910,5 Mkr (847,9 Mkr) Resultat före avskrivningar (EBITDA): 151,9 Mkr (143,7 Mkr) Rörelseresultat (EBIT): 119,5 Mkr (111,0

Läs mer