Nyheter

Utpressningsåret 2019 under summering – Telia lämnar ut flest till utpressare

Bahnhof har samlat in alla domstolsdokument från Patent- och marknadsdomstolen som har lett till eller ska leda till utpressningsbrev från 1 januari 2016 till idag, och publicerat dem på utpressningskollen.se.

Eftersom året lider mot sitt slut har vi börjat summera årets siffror och förbereda en större rapport över utpressningen av påstådda fildelare i Sverige 2019, komplett med information om företagen som driver utpressningen och internetoperatörerna som hjälper dem.

Den fullständiga rapporten kommer vi publicera under början av januari 2020, men det går redan nu att skönja tydliga tendenser. I delårssummeringen vi gjorde i oktober utmärkte sig Telia som den främsta utlämnaren av känsliga kunduppgifter, vilket stämmer väl överens med tidigare mätningar, och av vårt nya material att döma ser Telia ut att kamma hem priset som årets utpressaroperatör #1 även i år.

Fler nyheter

Bahnhofs delårsrapport Q3 2023

Tredje kvartalet år 2023 i sammanfattning Omsättning: 477,9 Mkr (436,5 Mkr) Resultat före avskrivningar (EBITDA): 86,5 Mkr (74,3 Mkr) Rörelseresultat (EBIT): 70,2 Mkr (58,1 Mkr)

Läs mer

Bahnhofs delårsrapport Q2 2023

Perioden januari till juni 2023 i sammanfattning Omsättning: 910,5 Mkr (847,9 Mkr) Resultat före avskrivningar (EBITDA): 151,9 Mkr (143,7 Mkr) Rörelseresultat (EBIT): 119,5 Mkr (111,0

Läs mer