Nyheter

BAHNHOF AVSLÖJAR: PornHubs ägare bakom utpressning av svenska bredbandskunder

De senaste åren har många tusen hotfulla utpressningsbrev skickats till svenska hushåll där de anklagas för illegal nedladdning av upphovsrättsskyddat material och ombeds betala en stor summa för att slippa ställas inför rätta i domstol. Bahnhof har samlat in alla domstolsdokument från Patent- och marknadsdomstolen som har lett till eller ska leda till utpressningsbrev från 1 januari 2016 till idag och publicerat dem på utpressningskollen.se. Där går det enkelt att överblicka utpressningsverksamheten och observera mönster och tendenser.

Under 2016 och 2017 kretsade den här typen av domstolsmål framför allt kring större filmproduktioner som t.ex. Cell, I.T. och Mechanic Resurrection. Men under 2019 gjorde flera nya upphovsrättsaktörer entré i Sverige, och eftersom två av dessa, Gamma Entertainment Inc och MG Premium Ltd, är särskilt inriktade mot porrfilmer har detta nu blivit den dominerande filmgenren i utpressningssammanhang.

Ett utpressningsbrev skickat av Njord Law Firm på vägnar av MG Premium Ltd, 2019.

I brevet ovan som skickats till en svensk privatperson specificerar man i rubriken att ärendet gäller fildelning av ”den erotiska filmen []” i fetstil. Det finns inget juridiskt skäl att framhäva ordet ”erotisk”, utan det verkar snarare handla om att väcka skamkänslor hos mottagaren och därigenom öka sannolikheten för att denne ska betala. Här nedan är ett brev skickat av samma advokatbyrå för en annan typ av film, utan någon specifikation eller genrebestämning (t.ex. ”nedladdning av actionfilmen […]”). Det styrker tesen om att ordet ”erotisk” placerats i rubriken enbart för att göra mottagaren skamsen/generad och sårbar.

Utpressningsbrev från Njord Law Firm gällande en annan typ av film.

En närmare granskning av den nya aktören MG Premium Ltd ger ett intressant resultat. MG Premium Ltd är dotterbolag till MindGeek som äger PornHub, RedTube och YouPorn – det vill säga tre av världens främsta porrsajter. Därutöver äger MindGeek även ett flertal porrproduktionsbolag. Porrfilmsbranschen har varit hotad ända sedan internet och den fria tillgången till onlineporr introducerades, och konsumenterna vande sig vid att inte behöva betala något.

Det är rimligt att anta att utpressning i upphovsrättens namn är en mer lukrativ bransch. MG Premium Ltd skickade med hjälp av Njord Law Firm in sin första domstolsansökan i Sverige i oktober 2019, och har nu sammanlagt drivit igenom åtta domstolsärenden (PMÄ 14908-19PMÄ 1273-20PMÄ 1277-2016334-1916341-19PMÄ 14914-19PMÄ 14314-19PMÄ 14274-19) som har resulterat i att Telia, Com Hem och Telenor har lämnat ut kunduppgifterna bakom 16 594 IP-adresser till dem. Varje utlämnad IP-adress ger underlag för att skicka ett utpressningsbrev, och i varje brev har MG Premium Ltd begärt en summa på 7000 kronor.

Den potentiella intäkten för detta massutskick uppgår alltså till 116 158 000 kronor.

Såhär går det till:


1. Ett filmbolag (eller annat bolag som har upphovsrättigheterna till ett verk) samarbetar med särskilda advokatbyråer och teknikbolag för att identifiera IP-adresser som har laddat ner och spridit dennes film illegalt via BitTorrent-teknik. Att ladda ner och sprida upphovsrättsskyddad film kallas för upphovsrättsintrång.

2. En upphovsrättsinnehavare (t.ex. ett filmbolag) som visar ”sannolika skäl” för att någon form av upphovsrättsintrång har skett (till exempel med hjälp av teknik som identifierat intrångsgörande IP-adresser) har enligt lagen (53c § I: Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk) rätt att få ut information om vem som har gjort/medverkat i intrånget efter beslut från Patent- och marknadsdomstolen. När det gäller IP-adresser kan filmbolaget begära namn och kontaktuppgifter till användarna bakom adresserna som är misstänkta för upphovsrättsintrång från internetoperatörerna som tillhandahållit dem.  

3. Filmbolaget/filmbolagets advokatbyrå skickar brev till individerna bakom IP-adresserna och hotar med att ställa dem inför rätta om de inte betalar en stor summa pengar.

– Håll dig uppdaterad med Utpressningskollen!

På utpressningskollen.se hittar du de senaste ansökningarna och besluten i upphovsrättsmål och kan förutse nya vågor av utpressningsbrev, långt innan de skickas. Vi uppdaterar löpande med nya domstolsdokument och länkar till artiklar som exponerar utpressningsverksamhetens olika delar.

Presskontakt: Jon Karlung 076-111 01 60

Fler nyheter

Invigning av Gullan!

Vi på Bahnhof vill rikta ett stort tack till alla som kom och firade invigningen av vårt nya datacenter Gullan igår! En väldigt lyckad kväll

Läs mer

Bahnhofs delårsrapport Q1 2024

Första kvartalet 2024 i sammanfattning Omsättning: 491,4 Mkr Mkr (451,4 Mkr) Resultat före avskrivningar (EBITDA): 84,3 Mkr (78,4 Mkr) Rörelseresultat (EBIT): 68,3 Mkr (62,2 Mkr) Resultat efter skatt: 56,2

Läs mer