Nyheter

Bahnhofs delårsrapport Q1 2020

Det första kvartalet 2020 i sammanfattning

Omsättning: 349,5 Mkr (306,3 Mkr)
Resultat före avskrivningar (EBITDA): 54,1 Mkr (42,8 Mkr)
Rörelseresultat (EBIT): 41,0 Mkr (31,4 Mkr)
Resultat efter skatt: 32,7 Mkr (25,2 Mkr)
Resultatet efter skatt per aktie: 0,30 SEK (0,23 SEK)
Rörelsemarginal: 11,7% (10,3%)
Föreslagen utdelning: 60 öre per aktie (55 öre)

Siffror inom parentes avser det första kvartalet 2019.

Se PDF för fullständig rapport.

Fler nyheter

Bahnhofs delårsrapport Q1 2023

Perioden januari till mars 2023 i sammanfattning Omsättning: 451,4 Mkr (417,1 Mkr) Resultat före avskrivningar (EBITDA): 78,4 Mkr (69,5 Mkr) Rörelseresultat (EBIT): 62,2 Mkr (53,3

Läs mer