Nyheter

Bahnhofs delårsrapport Q1 2020

Det första kvartalet 2020 i sammanfattning

Omsättning: 349,5 Mkr (306,3 Mkr)
Resultat före avskrivningar (EBITDA): 54,1 Mkr (42,8 Mkr)
Rörelseresultat (EBIT): 41,0 Mkr (31,4 Mkr)
Resultat efter skatt: 32,7 Mkr (25,2 Mkr)
Resultatet efter skatt per aktie: 0,30 SEK (0,23 SEK)
Rörelsemarginal: 11,7% (10,3%)
Föreslagen utdelning: 60 öre per aktie (55 öre)

Siffror inom parentes avser det första kvartalet 2019.

Se PDF för fullständig rapport.

Fler nyheter

Bahnhofs delårsrapport Q2 2022

Perioden januari till juni 2022 i sammanfattning: Omsättning: 847,9 Mkr (784,6 Mkr). Resultat före avskrivningar (EBITDA): 143,7 Mkr (121,0 Mkr). Rörelseresultat (EBIT): 111,0 Mkr (91,2 Mkr). Resultat efter skatt: 88,0 Mkr (72,8 Mkr). Resultatet efter skatt per aktie: 0,82 SEK (0,68 SEK). Nettomarginal: 13,0% (11,5%).

Läs mer