Nyheter

Bahnhofs delårsrapport Q1 2020

Det första kvartalet 2020 i sammanfattning

Omsättning: 349,5 Mkr (306,3 Mkr)
Resultat före avskrivningar (EBITDA): 54,1 Mkr (42,8 Mkr)
Rörelseresultat (EBIT): 41,0 Mkr (31,4 Mkr)
Resultat efter skatt: 32,7 Mkr (25,2 Mkr)
Resultatet efter skatt per aktie: 0,30 SEK (0,23 SEK)
Rörelsemarginal: 11,7% (10,3%)
Föreslagen utdelning: 60 öre per aktie (55 öre)

Siffror inom parentes avser det första kvartalet 2019.

Se PDF för fullständig rapport.

Fler nyheter

Bahnhofs delårsrapport Q3 2023

Tredje kvartalet år 2023 i sammanfattning Omsättning: 477,9 Mkr (436,5 Mkr) Resultat före avskrivningar (EBITDA): 86,5 Mkr (74,3 Mkr) Rörelseresultat (EBIT): 70,2 Mkr (58,1 Mkr)

Läs mer

Bahnhofs delårsrapport Q2 2023

Perioden januari till juni 2023 i sammanfattning Omsättning: 910,5 Mkr (847,9 Mkr) Resultat före avskrivningar (EBITDA): 151,9 Mkr (143,7 Mkr) Rörelseresultat (EBIT): 119,5 Mkr (111,0

Läs mer