Nyheter

Opposition mot massövervakning lyser med sin frånvaro

I söndagens partiledardebatt på SVT:s Agenda ägnades hela 5 minuter och 20 sekunder åt ämnet gängbrottslighet och avlyssning. Detta ett år efter att regeringen har infört en av de mest långtgående avlyssningslagarna i Sveriges historia (Lag om hemlig dataavläsning), som brukas av polisen långt oftare än väntat och som dessutom har brister i tillsynen.

I söndagens program ställdes frågan om våra folkvalda vill låta den svenska polisen avlyssna personer utan brottsmisstanke. Sedan Encrochat-hackningen briserade har vi sett det ena mer eller mindre genomtänkta utspelet efter det andra och även här kunde man urskilja samma trend. Flera av våra folkvalda vill uppenbarligen låta avlyssna befolkningen utan konkret brottsmisstanke och utan domstolsbeslut, och är därmed beredda att lämna de grundläggande fundamenten för demokratisk rättsskipning. Vi vet idag alltså varken hur effektiv den nuvarande HDA-lagen är eller huruvida lagstiftarens intentioner efterlevs – och ändå vill politiken ta ytterligare tio steg framåt i samma riktning. Detta är ett sluttande plan som i framtiden riskerar leda till ett samhälle ingen av oss vill ha, oavsett intentioner.

För att vara tydlig: gängbrottslighet är ett enormt problem och brottslighet i alla dess former ska beivras. Riktade, hemliga tvångsåtgärder mot individer som misstänks för allvarlig brottslighet är rimliga. Bahnhof anser däremot inte att avlyssning utan brottsmisstanke, eller generell massavlyssning av en hel meddelandetjänst för den delen, är proportionerliga insatser oavsett ändamål. Varken massavlyssning eller godtycklig avlyssning av någon som ”uppenbart är del av ett kriminellt gäng” är förenlig med vår bild av en demokrati. Att det för närvarande inte heller finns någon tydlig opposition som tar strid mot denna riktning i riksdagen är oroande – vi är långt ifrån 2008 års häftiga debatt om FRA-lagen. Vad alla dock kan vara säkra på är att vi på Bahnhof kommer göra allt i vår makt för att förhindra att repressiv lagstiftning blir verklighet.

Fler nyheter

Invigning av Gullan!

Vi på Bahnhof vill rikta ett stort tack till alla som kom och firade invigningen av vårt nya datacenter Gullan igår! En väldigt lyckad kväll

Läs mer

Bahnhofs delårsrapport Q1 2024

Första kvartalet 2024 i sammanfattning Omsättning: 491,4 Mkr Mkr (451,4 Mkr) Resultat före avskrivningar (EBITDA): 84,3 Mkr (78,4 Mkr) Rörelseresultat (EBIT): 68,3 Mkr (62,2 Mkr) Resultat efter skatt: 56,2

Läs mer