Nyheter

Utländska makter ska få direktåtkomst till FRA-avlyssning

Regeringen har lämnat förslag om två lagförändringar som kraftigt utökar FRA-lagen och sätter dataskyddslagen ur spel. Dels vill regeringen låta FRA avlyssna data som inte rör Sverige eller svenska intressen, dels vill de ge utländska underrättelsetjänster direktåtkomst till inhämtade personuppgifter. Syftet är att skydda ”fysiska personers grundläggande rättigheter och friheter samtidigt som det säkerställs att Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt kan behandla och utbyta personuppgifter med andra aktörer på ett ändamålsenligt sätt”.

Tillsammans innebär alltså detta, om denna proposition går igenom i riksdagen, att FRA kommer få fria tyglar att avlyssna i andra länders intressen, och att dessa länder kommer få direkttillgång till den inhämtade informationen. En bisarr typ av byteshandel riskerar att etableras, där man vill torgföra svensk signalspaning och inhämtade personuppgifter till högstbjudande. Olika länders underrättelsetjänster kommer kunna utväxla information om varandras befolkningar, vilket är bekvämt eftersom FRA själva i dagsläget inte får spana mot svenska medborgare inom landet.

Ändamålet anges vara bekämpning av terrorism och IT-attacker. Men känner vi inte igen dessa argument från förr? Då, när vi lovades att just precis dessa typer av förändringar aldrig skulle få ske eftersom det skulle innebära brott mot den personliga integriteten. Då, när kritiker som varnade för detta sluttande plan avfärdades som demagoger. Nu sker precis det som vi och många varnade för, och som 2008 utlöste stora, folkliga demonstrationer över hela landet. Om denna proposition godkänns i riksdagen skulle det innebära ett svek mot alla de som tror på politikers ord. Vi skulle då inte längre befinna oss på ett sluttande plan, utan ett lodrätt.

Fler nyheter

Bahnhofs bokslutskommuniké 2023

År 2023 i sammanfattning Omsättning: 1877,4 Mkr (1731,0 Mkr) Resultat före avskrivningar (EBITDA): 327,8 Mkr (292,8 Mkr) Rörelseresultat (EBIT): 262,8 Mkr (227,6 Mkr) Resultat efter

Läs mer