Nyheter

Europadomstolen fällde Sveriges FRA-lag: Utökas nu ändå

I maj i år fällde Europadomstolen den svenska FRA-lagstiftningen för flera brister. Nu har en kraftigt utökad FRA-lag röstats igenom av riksdagen innan bristerna ens har åtgärdats. 

Förslaget om en utökad FRA-lag som ska ge utländsk säkerhetstjänst direkttillgång till svensk signalspaning röstades igenom av riksdagen förra onsdagen och är planerat att träda i kraft om mindre än en månad, den 1 januari 2022.

Dels vill regeringen låta FRA avlyssna data som inte rör Sverige eller svenska intressen, dels vill de ge utländska underrättelsetjänster direktåtkomst till inhämtade personuppgifter. Syftet är att skydda ”fysiska personers grundläggande rättigheter och friheter samtidigt som det säkerställs att Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt kan behandla och utbyta personuppgifter med andra aktörer på ett ändamålsenligt sätt”.

Detta trots att Europadomstolen i maj fällde den tidigare svenska FRA-lagstiftningen för flera brister som ännu inte har blivit åtgärdade.

Och bit för bit växer sig övervakningssamhället bara större och mer inträngande. Beslut om övervakningskameror, hemlig avlyssning, hemlig dataavläsning och datalagring klubbas igenom under förevändningen att det behövs för att bekämpa gängkriminalitet, fånga pedofiler och jaga terrorister.

Det är dags att göra motstånd och försvara vårt fria samhälle, annars finns det snart inte något fritt samhälle kvar. Massövervakning har ingen plats i ett modernt och demokratiskt samhälle. Datalagring och övervakning påstås öka säkerheten för medborgare men gör i själva verket motsatsen, vilket har visat sig gång på gång genom historien. Vi är för ett fritt, öppet nät och står upp för rätten till privat kommunikation utan att utsättas för godtycklig övervakning. 

Fler nyheter

Bahnhofs bokslutskommuniké 2023

År 2023 i sammanfattning Omsättning: 1877,4 Mkr (1731,0 Mkr) Resultat före avskrivningar (EBITDA): 327,8 Mkr (292,8 Mkr) Rörelseresultat (EBIT): 262,8 Mkr (227,6 Mkr) Resultat efter

Läs mer