Nyheter

Riv upp lagen om skattefri el för amerikanska techjättar!

Varje gång du betalar din elräkning går ungefär en tredjedel till skatt. Samtidigt betalar Bill Gates, Jeff Bezos och Zuckerberg nästan noll kronor i elskatt för sina svenska datacenter, vars nettoeffekt motsvarar Forsmarks kärnkraftverk. Svensk IT-industri, datasäkerhet och miljön får ta smällen.

2017 införde regeringen i praktiken skattebefrielse för serverhallars elförbrukning. Idén var att ge skjuts åt en modern, svensk basnäring, precis som för skogs- och malmindustrierna. Jag var en av dem som välkomnade detta. IT-infrastruktur är nutidens järnvägsnät, och ett digitaliserat samhälle är rustat för framtiden. Idag står det klart att intentionen inte på långa vägar har infriats. Tvärtom motarbetar det snåriga regelverket inte bara svensk IT-industri, utan även nationell IT-säkerhet och miljömässig hållbarhet.

Reglerna för skattereduktionen är riggade för att ensidigt gynna amerikanska techjättar, medan svenska bolag får nöja sig med smulor eller inget alls. För att ta del av skatterabatten behöver en rad kriterier uppfyllas. Bara den som äger utrustningen i datahallarna får ansöka. Dessutom måste bolaget förbruka minst 0,1 megawatt. Huvudsaken är alltså att förbrukningen är hög – vilket energislag som används har ingen betydelse. Få svenska bolag är stora nog att uppfylla båda krav. Vanligtvis hyrs istället plats och utrustning i datahallar – så kallad colocation. Men bolag som tillhandahåller colocation får inte ta del av skattelättnaderna eftersom de inte äger utrustningen.

Det innebär att ett svenskt företag som Bahnhof, som driver gröna datacenter, återvinner all överskottsvärme och uppfyller effektkravet straffas. Skattelättnaderna går istället till amerikanska jättar som driver hela datacenter för sina egna applikationer. Det inte bara snedvrider konkurrensen i branschen, utan motverkar intentionen om att gynna en modern basnäring. Sverige är inte Silicon Valley, och vi når aldrig dit om livskraftiga inhemska aktörer missgynnas och startups stryps i sin linda.

De senaste fem åren har svenska skattebetalare sponsrat nätjättarnas elräkningar med 1,25 miljarder. Detta i ett läge där Sverige har effektbrist och importerar polsk kolkraft om vintrarna. Detta när svenska myndigheter avråder från säkerhetskritisk datalagring hos amerikanska aktörer på grund av Cloud Act. Ni vet, lagen som ger amerikanska myndigheter rätt att ta del av samtliga kunddata hos amerikanska molntjänster, oavsett var i världen datacentren byggs. På vilket sätt verkar detta för en svensk, hållbar basindustri? Mikael Dambergs tafatta försvar om att Sverige på detta sätt ”leder digitaliseringen” är ovärdigt.

Här finns även en miljöaspekt. Enbart Microsofts datacenter i Sandviken är dimensionerade för en nettoeffekt på totalt 1220 megawatt. Det motsvarar nästan halva Forsmarks kärnkraftverk. Skattefritt. Tre mil från Microsofts datahall i Sandviken ligger vindkraftsparken Jädraåsen. Där finns idag 66 stycken kraftverk, alla 175 meter höga, med en total nettoeffekt på 200 megawatt. För att serva den amerikanska jätten bara i Sandviken skulle det behövas 400 stycken 175 meter höga vindkraftverk!

En uppskattning är att Microsofts anläggningar, inklusive dem i Gävle och Staffanstorp, tillsammans med Facebooks hall i Luleå och Amazons anläggningar i bland annat Katrineholm med råge överstiger 3000 megawatt. Redan där bränns hela Forsmarks nettoeffekt. Och då återvinner Microsoft inte ens överskottsvärmen från datahallarna. Att de använder hållbar energi betyder bara att den smutsiga elen flyttas till andra elkonsumenter. Det är ett enormt slöseri – varför subventionera eldning i snön av nukleära proportioner?

”Men det ger ju massa jobb” skriker någon. Visst, men huvudsakligen utomlands. När datahallen väl är byggd krävs inte mycket underhåll, och IT-utvecklingen sker allt som oftast i Indien. Som tack bidrar techjättarna med extremt låga skatteintäkter, så satsningen räknas inte hem där heller.

Bahnhof driver ett antal datacenter med tusentals kunder. Vi betalar våra elräkningar och har aldrig fått en enda krona i skattelättnad till skillnad från våra utländska konkurrenter. Det är orimligt att svenska hushåll ska betala elräkningen för Facebook och andra techjättar under falska förespeglingar. Det som var tänkt att gynna en svensk, modern basnäring har kommit att göda utländska giganter som motverkar densamma – därför behöver lagen om skattefri el till amerikanska techjättar rivas upp!

Jon Karlung
VD Bahnhof

Detta inlägg publicerades även av Dagens Industri.

Fler nyheter

Invigning av Gullan!

Vi på Bahnhof vill rikta ett stort tack till alla som kom och firade invigningen av vårt nya datacenter Gullan igår! En väldigt lyckad kväll

Läs mer

Bahnhofs delårsrapport Q1 2024

Första kvartalet 2024 i sammanfattning Omsättning: 491,4 Mkr Mkr (451,4 Mkr) Resultat före avskrivningar (EBITDA): 84,3 Mkr (78,4 Mkr) Rörelseresultat (EBIT): 68,3 Mkr (62,2 Mkr) Resultat efter skatt: 56,2

Läs mer