Nyheter

Replik: Meta slingrar sig undan frågan om gratis elskatt

Metas representanter målar upp en bild av ett gott och ädelt företag för att undvika frågan om varför de behöver gratis elskatt för att bedriva sin verksamhet. Frågan kvarstår: varför ska skattebetalare stå för Facebooks och andra amerikanska techjättars elnota?

Facebook bidrar till världsfreden, är en formidabel plantskola för kohorter av vaktmästare som kan sköta om uppvärmda datalador, ger mysiga villkor på arbetsmarknaden för mellanchefer och deras kommunikationsavdelningar, bidrar till ungdomars psykiska hälsa, smälter onödig snö i Norrland som gör att havsnivåerna höjs i ett raskare tempo, utvecklar algoritmer som skyddar konsumenters integritet, skapar trevliga partyn för kommunalråd och deras anhöriga, delar ut blänkande medaljer till Business Sweden som tack för gigantiska etableringsstöd, och bidrar till att hålla igång en armé av jurister och PR-nissar. Mycket bra, nu vet vi allt detta! Men jag undrar fortfarande varför de amerikanska techjättarna ensidigt ska ha gratis elskatt, finansierat av svenska hushåll och företag?

Meta omsätter miljarder bara i Sverige. Deras affärsidé är att spionera på sina användare, och eftersom de bedriver denna verksamhet så pass framgångsrikt borde de kunna stå på egna ben. Särskilt när man betänker att firman redan gör allt de kan för att slippa betala svensk skatt. Men att då ge amerikanska giganter som Meta 1,25 miljarder kronor som hjälp att betala elräkningen, med förevändningen om att det bygger en svensk basindustri, går helt enkelt inte ihop. Det snedvrider konkurrensen i svensk IT-industri.

Världen står inför en grön omställning och Sverige har effektbrist. Energimyndighetens bedömning är att datahallar kommer stå för 20 procent av den ökade elanvändningen det kommande decenniet. Att Meta i detta läge inte ens återvinner värmen från datahallarna borde direkt diskvalificera dem från statliga subventioner. De har förvisso gett Forsmarks kärnkraftverk en helt ny betydelse, men om Mark Zuckerberg inte vet hur man bygger gröna datacenter så visar jag honom mer än gärna.

Jag lovar Lukasz Lindell och Janne Elvelid att Norrland har fantastiska förutsättningar för en internationellt konkurrenskraftig IT-industri även utan offentlig finansiering. Just därför genomför Bahnhof sedan många år en storsatsning i regionen, med bas i teknikstaden Umeå. Vi bygger där upp vår molnsatsning och skapar högkvalificerade arbetstillfällen helt utan investeringsstöd och skatterabatter. Frågan är hur många fler jobb som hade skapats om elskattebefrielsen istället hade riktats brett, till hela den svenska IT-industrin, och inte framför allt till amerikanska techjättar? Hade inte lika villkor bättre tjänat syftet att skapa en modern, svensk IT-basnäring? Jag är av den uppfattningen.

Jon Karlung, vd Bahnhof

Detta inlägg publicerades även av Dagens Industri.

Fler nyheter

Invigning av Gullan!

Vi på Bahnhof vill rikta ett stort tack till alla som kom och firade invigningen av vårt nya datacenter Gullan igår! En väldigt lyckad kväll

Läs mer

Bahnhofs delårsrapport Q1 2024

Första kvartalet 2024 i sammanfattning Omsättning: 491,4 Mkr Mkr (451,4 Mkr) Resultat före avskrivningar (EBITDA): 84,3 Mkr (78,4 Mkr) Rörelseresultat (EBIT): 68,3 Mkr (62,2 Mkr) Resultat efter skatt: 56,2

Läs mer