Nyheter

Bahnhof överklagar PTS-beslut till förvaltningsrätten

Nu överklagar Bahnhof PTS vitesföreläggande! Att lämna ut tusentals oskyldigas personuppgifter bara för att begäran från polisen saknar portadress går långt över gränsen för vad som är rimligt –  integritetsintrånget är alldeles för stort. Dessutom baserar PTS sitt beslut på felaktiga grunder.

Våra invändningar i korthet:

  1. Det saknas befogad anledning att utfärda ett föreläggande mot Bahnhof.
  2. Föreläggandet är inte tillräckligt preciserat.
  3. Föreläggandet strider mot EU-rätten i fråga om skyddet för datalagrad information.
  4. Föreläggandet strider mot EU-rätten i fråga om till vem lagrade uppgifter ska överlämnas.
  5. Det strider mot proportionalitetsprincipen att Bahnhof ska tvingas lämna ut mängder med abonnentuppgifter i stället för att polisen anger portnummer.

Läs hela överklagan till förvaltningsrätten här.

Fler nyheter

Glad midsommar önskar Bahnhof!

Midsommar stundar! En fin, svensk högtid som många av oss tar för given. Vid den här tidpunkten för fem år sedan dansade vi Bahnhofare runt stången på en alldeles speciell plats: Tjornobyl.

Läs mer

Bahnhofs delårsrapport Q1 2022

Första kvartalet år 2022 i sammanfattning: Omsättning: 417,1 Mkr (387,1 Mkr) Resultat före avskrivningar (EBITDA): 69,5 Mkr (59,6 Mkr) Rörelseresultat (EBIT): 53,3 Mkr (44,8 Mkr)

Läs mer