Nyheter

Bahnhof överklagar PTS-beslut till förvaltningsrätten

Nu överklagar Bahnhof PTS vitesföreläggande! Att lämna ut tusentals oskyldigas personuppgifter bara för att begäran från polisen saknar portadress går långt över gränsen för vad som är rimligt –  integritetsintrånget är alldeles för stort. Dessutom baserar PTS sitt beslut på felaktiga grunder.

Våra invändningar i korthet:

  1. Det saknas befogad anledning att utfärda ett föreläggande mot Bahnhof.
  2. Föreläggandet är inte tillräckligt preciserat.
  3. Föreläggandet strider mot EU-rätten i fråga om skyddet för datalagrad information.
  4. Föreläggandet strider mot EU-rätten i fråga om till vem lagrade uppgifter ska överlämnas.
  5. Det strider mot proportionalitetsprincipen att Bahnhof ska tvingas lämna ut mängder med abonnentuppgifter i stället för att polisen anger portnummer.

Läs hela överklagan till förvaltningsrätten här.

Fler nyheter

Invigning av Gullan!

Vi på Bahnhof vill rikta ett stort tack till alla som kom och firade invigningen av vårt nya datacenter Gullan igår! En väldigt lyckad kväll

Läs mer

Bahnhofs delårsrapport Q1 2024

Första kvartalet 2024 i sammanfattning Omsättning: 491,4 Mkr Mkr (451,4 Mkr) Resultat före avskrivningar (EBITDA): 84,3 Mkr (78,4 Mkr) Rörelseresultat (EBIT): 68,3 Mkr (62,2 Mkr) Resultat efter skatt: 56,2

Läs mer