Nyheter

Bahnhof stoppar PTS-utlämning av känsliga uppgifter!

Som vi tidigare har rapporterat hörde PTS av sig till Bahnhof förra veckan. Myndigheten tänkte lämna ut 87 sidor känsliga uppgifter om Bahnhofs samhällskritiska infrastruktur till en okänd part (främmande makt?), med hänvisning till offentlighetsprincipen.

De gav oss exakt 41 minuter att meddela vilka enskilda detaljer vi önskade skulle sekretessbeläggas. Då informationen i de 87 sidorna rörde samhällsfunktion och rikets säkerhet svarade vi med att sekretessmarkera allt – PTS protesterade och menade att det var omöjligt. (Lyssna gärna på telefonsamtalet mellan PTS och Bahnhofs VD Jon Karlung.)

PTS har nu återkommit med svar – och nyheterna är goda! Myndigheten har gjort en helomvändning och går nu på vår linje. Alla känsliga uppgifter är maskade, och den okända aktören kommer inte få ut mer än svartmarkerade rader. Tack PTS, för att ni tog ert förnuft till fånga och skyddade svensk nätinfrastruktur och svenska medborgare! Stort tack också till alla våra engagerade och kunniga läsare – tillsammans hjälpte vi myndigheten att fatta rätt beslut.

Men risken är att det här bara är toppen på ett isberg. Hur många andra operatörer och leverantörer av samhällskritiska funktioner har mottagit liknande utlämningskrav? Hur mycket känslig information har redan idag slussats vidare till tredje person och främmande makt? Nu har vi lyckats förhindra det här enskilda haveriet, men samtidigt finns en känsla av att den här historien inte är slut. Här behövs en fullständig genomlysning av regelverket – och med krig i vår närhet är det bråttom.

Fotnot om säkerhetsskyddslagen, för juridiskt intresserade: PTS är enligt säkerhetsskyddslagen en tillsynsmyndighet för elektronisk kommunikation. När Bahnhof genom åren – i protest – har anförtrott de känsliga uppgifterna till myndigheten har vi därmed inte röjt några uppgifter. Ansvaret ligger på tillsynsmyndigheten PTS, som har tvingat oss att skicka in uppgifterna.

Fler nyheter

Bahnhofs bokslutskommuniké 2023

År 2023 i sammanfattning Omsättning: 1877,4 Mkr (1731,0 Mkr) Resultat före avskrivningar (EBITDA): 327,8 Mkr (292,8 Mkr) Rörelseresultat (EBIT): 262,8 Mkr (227,6 Mkr) Resultat efter

Läs mer