5 saker att tänka på när du väljer bredband till företaget!

Snabbt och pålitligt internet är en självklar del i framgångsrika verksamheter. I och med ökningen av molntjänster, videokonferenser och andra online-applikationer har behovet av en högpresterande internetanslutning bara ökat. När du väljer bredband för ditt företag finns det flera viktiga faktorer att tänka på för att säkerställa att ni får den lösning som passar era behov allra bäst.

   1. Välj tillräckligt hög hastighet

Välj bredband med tillräckligt hög hastighet, så att det inte uppstår flaskhalsar eller avbrott i verksamheten. Fundera över hur många anställda som använder internet samtidigt, vilken typ av applikationer som används och hur mycket data som hela företaget förväntas hantera.

För de allra flesta företag rekommenderar vi 10 Gbit/s, det vill säga 10 000 Mbit per sekund. Då är man framtidssäkrad vad gäller hastighet och kapacitet. Med Bahnhofs dedikerade fiberanslutning kan företag till och med få upp till 400 Gbit/s – snabbast i Sverige!

   2. Säkerställ stabil drift

Välj en leverantör som säkerställer en hög nivå av tillförlitlighet och stabilitet, så att ni undviker avbrott och förlust av data. Det är också viktigt att bredbandsleverantören förebygger och snabbt löser eventuella problem. Undersök också om det går att få redundans på internetuppkopplingen, ifall störningar eller avbrott skulle inträffa – varje minut utan internet innebär kostnader för ditt företag.

Bahnhof använder alltid den senaste tekniken och uppdaterar all mjukvara kontinuerligt. Med Bahnhof kan ni säkra upp ert bredband med full redundans: antingen via ytterligare en fiberkabel eller en mobil backupanslutning. Drift och felavhjälpning ingår alltid, och vi gör regelbundna tester av vårt nät för att säkerställa att allt fungerar optimalt.

   3. Välj en leverantör som kan anpassa sig

Se till att välja en leverantör som kan anpassa sina lösningar efter ditt företags behov och tekniska miljö. En leverantör med hög anpassningsbarhet kan erbjuda lösningar som fungerar tillsammans med företagets befintliga teknik och affärsbehov. Det kan exempelvis vara kompletterande tjänster som trådlöst kontorsnät eller IT-säkerhetstjänster.

Hos Bahnhof är kunden i fokus. Vi skräddarsyr lösningar efter era behov, och erbjuder heltäckande tjänster för att underlätta just er verksamhet. Vill ni utöka kapaciteten? Behöver ni ett trådlöst nätverk? Inga problem.

Många av våra bredbandskunder väljer att lägga till flera av våra lösningar. Ett populärt exempel är Wireless Office – vårt trådlösa, underhållsfria kontorsnät som bara fungerar. Vi har också ett heltäckande tjänsteutbud inom datasäkerhet: DDoS-skydd, brandväggar, säker backup och mycket mer.

   4. Prioritera säkerheten

Genom att välja en leverantör som tar IT-säkerhet på allvar kan företag minimera risken för dataintrång och dataförlust, och därmed öka förtroendet hos kunder och partners. Det är viktigt att leverantören använder säker utrustning och mjukvara i sin tjänsteleverans och nätinfrastruktur.

Se också över om ditt företag har behov av stärkt IT-säkerhet. VPN-tunnlar, antivirus, spamfilter, brandväggar och överbelastningsskydd är bara några exempel på tjänster som vi rekommenderar.

   5. Informationssäkerhet och integritet

Många företag hanterar känslig information som personuppgifter och företagshemligheter. Därför är informationssäkerhet och integritet avgörande faktorer att överväga för företag som väljer alla typer av nätverkstjänster. Inga uppgifter får kunna hamna i obehörigas händer.

Säkerställ därför att leverantören inte lämnar ut någon information om sina kunder till tredjepart. Kontrollera också att bredbandsleverantören faktiskt äger sitt nät, och inte agerar mellanhand för en annan bredbandsleverantör eller ger insyn till underleverantörer.

Det är viktigt att leverantörens nätinfrastruktur är helt Sverigebaserad. Om leverantören exempelvis lagrar dina data i USA eller USA-ägda datahallar har amerikanska myndigheter tillgång till dem genom Cloud act-lagen.

Vi på Bahnhof arbetar proaktivt för våra kunders integritet, och har gjort det sedan starten 1994. Vi driftar alla våra system i egna, säkra datacenter som är certifierade av Based in Sweden med lagring på svensk mark, under svensk lagstiftning. Med oss får du maximalt skydd mot företagsspionage och myndighetsövervakning.

Är ditt företag i behov av internetuppkoppling? Läs om Bahnhofs bredbandstjänster