Kundcase

Ledande energiföretag väljer Bahnhof

Fortum är ett av Europas ledande energiföretag, som levererar miljövänlig energi till individer och hela samhällen. För att ansluta sina svenska kraftverk till internet har de valt Bahnhof.

Utan energi – ingen elbil eller värme. Fortum står för livsviktig infrastruktur som möjliggör vardagen för miljontals människor. Ett exempel är deras vattenkraftverk, som förser samhället med förnybar energi. För att det hela ska fungera behöver vattenkraftverken anslutas till internet. Jukka Virtanen, IT-manager på Fortum förklarar:

– På vattenkraftverken behövs stabil uppkoppling så att vi kan optimera och säkerställa kontinuitet i energiproduktionen i hela Sverige. Både för industrin och våra 2,2 miljoner privatkunder. Det är många olika parametrar som kontinuerligt ska mätas, och rapportering som ska ske till både avsändare och myndigheter.

Jukka Virtanen är tydlig med vad de sökte hos en internetleverantör:

– Tillgänglighet, tillförlitlighet, bra pris och snabb leverans.

Det hittade de i Bahnhof, som kunde leverera dedikerade fiberanslutningar även till vattenkraftverkens utsatta geografiska lägen. Jukka Virtanen är mer än nöjd.

– Det har gått bra. Bahnhof har god tillgänglighet för fiberbaserade anslutningar i utmanande svenska flodområden, där det inte nödvändigtvis finns stora städer eller kommunikationsinfrastruktur i närheten. De har också lätta och snabba kontakter och effektiv leverans.

Framöver kommer Sveriges behov av hållbar energi öka, och i takt med det växer även internets roll.

– Internet- och molnanslutningar har redan fått och kommer att få allt större betydelse i framtiden för vår del, säger Jukka.

Är ditt företag också i behov av internetuppkoppling? Läs om Bahnhofs bredbandstjänster