Investor Relations

Fullständig ekonomisk information finns på Spotlight Stock Market

Bolagsstyrning

Bahnhof AB (publ) är moderbolag i en koncern med dotterbolagen Bahnhof Unipessoal Lda, Tyfon Svenska AB samt Elementica Data Center Construction AB.

Bahnhof AB

Bahnhof AB bildades 1994 och är moderbolaget med säte i Stockholm. Bahnhof AB verkar inom företagsmarknaden med tjänster inom data- och telekommunikation.

VD

Jon Karlung
+46 (0)76 111 01 60
jon.karlung(a)bahnhof.net

Styrelse

Andreas Norman, Styrelseordförande
Jon Karlung, Styrelseledamot
Eric Hasselqvist, Styrelseledamot
Kennet Lejnell, Styrelseledamot
Anna Åhr, Styrelseledamot

Bolagsordning och finansiella rapporter

Bahnhof är noterat på Spotlight Stock Market sedan den 19 december 2007 under kortnamnet BAHN B och handlas via banker och fondkommissionärer.

För att se bolagsordning, bolagsstämmor och finansiella rapporter klicka här.
Fullständig ekonomisk information finns på Spotlight Stock Market.

Rapportkalender 2020

Årsredovisning för 2019: kommer att redovisas senast 21 april 2020 på Spotlight Stockmarket och Bahnhofs hemsida.
Kvartalsrapport 1: 5 maj 2020
Årsstämma: 12 maj 2020
Avstämningsdag för utdelning: 14 maj 2020
Kvartalsrapport 2: 18 augusti 2020
Kvartalsrapport 3: 10 november 2020
Bokslutskommuniké 2020: 16 februari 2021
Årsredovisning för 2020: Senast 26 april 2021

Elementica Data Center Construction AB

Elementica har som affärsidé att bygga storskaliga serverhallar med värmeåtervinning.