Investor Relations

Fullständig ekonomisk information finns på Spotlight Stock Market

Bolagsstyrning

Bahnhof AB (publ) är moderbolag i en koncern med dotterbolagen Bahnhof Unipessoal Lda, Tyfon Svenska AB samt Elementica Data Center Construction AB.

Bahnhof AB

Bahnhof AB bildades 1994 och är moderbolaget med säte i Stockholm. Bahnhof AB verkar inom företagsmarknaden med tjänster inom data- och telekommunikation.

VD

Jon Karlung
+46 (0)76 111 01 60
jon.karlung(a)bahnhof.net

Styrelse

Andreas Norman, Styrelseordförande
Jon Karlung, Styrelseledamot
Eric Hasselqvist, Styrelseledamot
Kennet Lejnell, Styrelseledamot
Anna Åhr, Styrelseledamot

Bolagsordning och finansiella rapporter

Bahnhof är noterat på Spotlight Stock Market sedan den 19 december 2007 under kortnamnet BAHN B och handlas via banker och fondkommissionärer.

För att se bolagsordning, bolagsstämmor och finansiella rapporter klicka här.
Fullständig ekonomisk information finns på Spotlight Stock Market.

Rapportkalender 2021

Årsredovisning för 2020: kommer att redovisas senast 20 april 2021 på Spotlight Stockmarket och Bahnhofs hemsida.
Kvartalsrapport 1: 4 maj 2021
Årsstämma: 11 maj 2021
Avstämningsdag för utdelning: 13 maj 2021
Kvartalsrapport 2: 19 augusti 2021
Kvartalsrapport 3: 9 november 2021
Bokslutskommuniké 2021: 15 februari 2022
Årsredovisning för 2021: Senast 26 april 2022

Elementica Data Center Construction AB

Elementica har som affärsidé att bygga storskaliga serverhallar med värmeåtervinning.