010-510 00 00
Nyheter
NYTT FRÅN EU-DOMSTOLEN: generell datalagring är ett allvarligt brott mot grundläggande mänskliga rättigheter
Publicerad 2020-01-17 11:00
NYTT FRÅN EU-DOMSTOLEN: generell datalagring är ett allvarligt brott mot grundläggande mänskliga rättigheter


EU-domstolen ska hålla fast vid sitt förbud mot generell och odifferentierad lagring – det uttrycker EU-domstolens generaladvokat i ett nytt pressmeddelande gällande fyra datalagringsmål som involverar Frankrike, Belgien och Storbritannien som snart ska avgöras av EU-domstolen.

Ett tvång att lagra data på ett generellt och odifferentierat sätt, det vill säga att spara uppgifter om alla oavsett om det föreligger brottsmisstanke, är enligt generaladvokaten ”ett särskilt allvarligt brott mot grundläggande mänskliga rättigheter”.

Bahnhof har under de senaste åren rapporterat om den svenska regeringens försök att slippa undan EU-rätten i fråga om datalagring, och påvisat hur även det senaste svenska lagförslaget strider mot EU-rätten.

Om EU-domstolen följer generaladvokatens rekommendation i de aktuella målen som rör Frankrike, Belgien och Storbritannien kan det innebära att Sveriges datalagringslagstiftning är ogiltig och behöver omprövas.

Presskontakt: Jon Karlung 076-111 01 60

Läs mer:

2019-10-15: Post och telestyrelsen vill tvinga operatörer att bryta mot EU-rätten – Bahnhof protesterar
2019-09-30 Bahnhof inför datalagring, men endast i ”kassaskåpet” som inte är avsedd för upphovsrättsmaffian
2019-06-19 Riksdagen röstade igenom ”ny” datalagringslag – Bahnhof: den hör inte hemma i en demokrati
2019-06-14 Bahnhof ger svar på tal: ”Majoriteten av befolkningen har inte begått några brott – det är dem vi skyddar”
2019-05-13 
2014 satte EU-domstolen stopp för massövervakning - nu vill EU-rådet införa det igen
2019-03-19 
Bahnhofs öppna brev till Expressen II: Era argument har tillverkats av Säpos egna PR-maskineri
2019-03-12 Regeringens jakt på ”terrorister” i själva verket jakt på fildelare
2019-03-05
 Bahnhofs öppna brev till Expressen: faktafel och rena lögner i er ledartext om datalagring
2019-03-04 Regeringens användning av "abonnemangsuppgifter" - ett försök att undslippa EUs krav
2019-02-26
 Omarbetat datalagringsdirektiv ännu ett försök att slippa undan EU-rätten
2019-01-29 ”Ny” regering och nya integritetskränkande lagar 2019
2018-06-27 Bahnhofs rapport från dagens rundabordetsamtal hos Justitiedepartementet
2018-01-12 Bahnhof ser allvarliga brister i regeringens datalagringsförslag
2017-08-28 Bahnhof avslöjar planer på dramatiskt ökad datalagring

Fler nyheter från 2020