Nyheter
LÄCKT DATALAGRINGSUTREDNING VISAR: Länder som massövervakar löser färre brott
Publicerad 2021-04-23 12:18
LÄCKT DATALAGRINGSUTREDNING VISAR: Länder som massövervakar löser färre brott

 

Bahnhof har länge varit engagerade i frågan om datalagring, dvs insamling av information om medborgares surfhistorik, meddelanden, telefonsamtal, geografiska plats, m m. Vi har upprepade gånger protesterat mot generell datalagring, som i praktiken innebär massövervakning av hela befolkningen som sker utan koppling till brottsmisstanke. Även EU-domstolen har fastslagit att datalagring som innebär att oskyldiga medborgare övervakas är ett brott mot grundläggande mänskliga rättigheter som inte hör hemma i ett demokratiskt samhälle - men trots det har regeringen infört just den typen av lagring i Sverige.

- Polis och säkerhetspolis har levt i mörker ganska lång tid nu, vilket har försvårat bekämpning av terrorism, barnpornografibrott och annan grov brottslighet. Med den här lagstiftningen tänder vi lyset igen, sa inrikesminister Mikael Damberg 2019.

Regeringen trotsar alltså EU-domstolen i datalagringsfrågan för att enligt dem själva ge polisen bättre verktyg mot organiserad brottslighet och terrorism. Men nu har det läckt en intern utredning från Europaparlamentet som pekar mot att den generella datalagringen inte alls verkar fungera som regeringen har tänkt. Utredningen redovisar EU-medlemsländernas respektive datalagringspraxis och brottsuppklarningsgrad, och utifrån den samlade datan kan man konstatera att: 

  • Brottsuppklarningsgraden har ökat i länder som Österrike och Nederländerna - som inte har generell datalagring.
  • Graden av uppklarade brott har minskat i länder som Italien, Spanien och Sverige - som har generell datalagring.

Med facit i hand har regeringens massövervakning alltså varken lett till fler uppklarade brott eller ökad trygghet för oss medborgare - det enda de i praktiken har lyckats med är att inskränka vår frihet. 

Bahnhof vägrar dock att följa regeringens lagvidriga massövervakningskrav, och tänker fortsätta kämpa för individens frihet på nätet. Vi kommer fortsätta protestera mot och ifrågasätta alla integritetskränkande ansatser från makthavare, och uppmuntrar andra att göra detsamma! Till att börja med borde inrikesminister Mikael Damberg ställas till svars för sitt beslut om generell datalagring i skenet av dessa nya uppgifter.

Läs mer:

2020-01-17: NYTT FRÅN EU-DOMSTOLEN: generell datalagring är ett allvarligt brott mot grundläggande mänskliga rättigheter

2019-10-15: Post och telestyrelsen vill tvinga operatörer att bryta mot EU-rätten – Bahnhof protesterar

2019-09-30 Bahnhof inför datalagring, men endast i ”kassaskåpet” som inte är avsedd för upphovsrättsmaffian

2019-06-19 Riksdagen röstade igenom ”ny” datalagringslag – Bahnhof: den hör inte hemma i en demokrati

2019-06-14 Bahnhof ger svar på tal: ”Majoriteten av befolkningen har inte begått några brott – det är dem vi skyddar”

2019-05-13 2014 satte EU-domstolen stopp för massövervakning - nu vill EU-rådet införa det igen

2019-03-19 Bahnhofs öppna brev till Expressen II: Era argument har tillverkats av Säpos egna PR-maskineri

2019-03-12 Regeringens jakt på ”terrorister” i själva verket jakt på fildelare

2019-03-05 Bahnhofs öppna brev till Expressen: faktafel och rena lögner i er ledartext om datalagring

2019-03-04 Regeringens användning av "abonnemangsuppgifter" - ett försök att undslippa EUs krav

2019-02-26 Omarbetat datalagringsdirektiv ännu ett försök att slippa undan EU-rätten

2019-01-29 ”Ny” regering och nya integritetskränkande lagar 2019

2018-06-27 Bahnhofs rapport från dagens rundabordetsamtal hos Justitiedepartementet

2018-01-12 Bahnhof ser allvarliga brister i regeringens datalagringsförslag

2017-08-28 Bahnhof avslöjar planer på dramatiskt ökad datalagring

Fler nyheter från 2022