Nyheter

Delårsrapport2-2008 Bahnhof uppvisar rekordresultat.

Kvartalet april – juni 2008 i sammandrag

  • Omsättningen uppgick till 29,6 Mkr
  • Rörelseresultatet uppgick till 3,3 Mkr
  • Resultat efter skatt uppgick till 2,4 Mkr


Jämfört med första kvartalet är vinsten mer än fördubblad. Kvartalet är mycket positivt och överträffar tidigare prognoser. Det är särskilt glädjande att Bahnhofs strategiska satsning på företagstjänster – som hosting (co-location och serverdrift) samt IP-kapacitet (bredband till företag) nu börjar ge effekt.

Privattjänsterna har låga marginaler men bidrar ändå av egen kraft till ett positivt resultat. Samtidigt finns här förutsättningar för framtida synergieffekter med företagstjänster – samt strategiska skalfördelar tack vara det egna fibernätet. Det sistnämnda möjliggör kostnadsbesparingar – med genomslag från och med första kvartalet 2009.

Bahnhof besitter nu två stycken helt nya ”tjänstefabriker” – Pionen (den nya närmast unika datahallen i Stockholm samt det rikstäckande egna fibernätet som är baserat på våglängdstransmission).

Investeringarna i ny teknisk infrastruktur uppgår till omkring 40 Mkr. I allt väsentligt står dessa tekniska anläggningar nu färdiga att möta marknadens behov för framtiden.

Några verksamhetsområden i korthet

HOSTING och IT-DRIFT
– Företag blir allt mer beroende av IT-drift och servertjänster för sin verksamhet. Det kan till exempel handla om stora system för handel på nätet, ”streaming” till miljontals användare av tv-liknande sändningar, ”storage” och backup för lagring av data som måste hanteras säkert och kunna återställas. Bahnhof har hög kompetens och lång erfarenhet för att kunna möta kundernas behov.

– Hosting-tjänsterna har för närvarande en bruttomarginal före indirekta kostnader på 85 procent. Intäkterna för verksamhetsgrenen under kvartalet är 6,3 MSEK.

IP-KAPACITET
– Bahnhof har byggt upp en stor kundbas med flera tusen företag som bredbandskunder. På senare år har verksamheten allt mer handlat om att möta behov där hög kapacitet och teknisk pålitlighet efterfrågas. Bahnhofs satsning på fiberbaserat bredband ligger därför helt i linje med efterfrågan på marknaden.

IP-kapacitet och transmissionstjänster har för närvarande en bruttomarginal före indirekta kostnader på 57 procent. Intäkterna var för affärsområdet 7,5 MSEK under andra kvartalet.

– ”Bahnhof Nordic Fiber Ring” (NFR) har öppnats för vissa delsträckor under perioden. Sammanlagt har bolagets tekniker nu tänt upp utrustning i egna ljusförstärkarstationer på 25 olika noder (sajter) runt om i Sverige. Bolaget har också aktiverat egen förstärkarutrustning i Norge och Danmark.

PRIVATMARKNAD
– Verksamhetsgrenen har utvecklats positivt under kvartalet. Tillväxten har skett av egen kraft – där privatkunder i allt större utsträckning attraheras av bolagets profil, prissättning och tjänsteplattform.

– Bahnhofs övergripande strategi är (fortsatt) att betrakta stadsnäten som nödvändiga brohuvuden för expansion på andra områden – företagstjänster och olika typer av lönsamma tilläggstjänster. Det är genom stadsnäten som Bahnhof nu kan erbjuda företagstjänster och andra tilläggstjänster på fler än 100 större orter i Sverige.

– IP-TV
Under andra kvartalet tecknades ett högintressant kontrakt med Canal Digital – som innebär att Bahnhof i ett slag kan leverera IP-TV tjänster till privatkunder på över 40 större orter i Sverige. Försäljningsstart sker under det tredje kvartalet 2008 och öppnar nya möjligheter.

VD har ordet

Bahnhof uppvisar ett av de starkaste kvartalen i bolagets historia. Detta sker helt baserat på den existerande verksamheten.

Vi går dessutom nu in i ett skede där de investeringar vi genomfört kommer att kunna börja bära frukt.

Helåret 2008 ser alldeles oavsett investeringarna mycket gott ut. Den existerande verksamheten generar rekordresultat. Den avgörande skördetiden kommer ändå när fabrikerna nu börjar rulla igång – fullt ut märks effekterna på intäktssidan från och med 2009.

Både ur ett kommersiellt affärsmässigt perspektiv – och ur ett rent tekniskt utvecklingsläge – finns fantastiska möjligheter att skapa lönsamhet för framtiden. Det är sånt som vi entreprenörer brinner för. Det känns glädjande att fler och fler i olika sammanhang får upp ögonen för Bahnhof i en positiv bemärkelse.


Jon Karlung, VD
Bahnhof AB


Läs hela delårsrapporten här!

Fler nyheter

Invigning av Gullan!

Vi på Bahnhof vill rikta ett stort tack till alla som kom och firade invigningen av vårt nya datacenter Gullan igår! En väldigt lyckad kväll

Läs mer

Bahnhofs delårsrapport Q1 2024

Första kvartalet 2024 i sammanfattning Omsättning: 491,4 Mkr Mkr (451,4 Mkr) Resultat före avskrivningar (EBITDA): 84,3 Mkr (78,4 Mkr) Rörelseresultat (EBIT): 68,3 Mkr (62,2 Mkr) Resultat efter skatt: 56,2

Läs mer