Nyheter

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning.

 Läs årsredovisning och koncernredovisning som PDF.

Fler nyheter

Bahnhofs delårsrapport Q2 2023

Perioden januari till juni 2023 i sammanfattning Omsättning: 910,5 Mkr (847,9 Mkr) Resultat före avskrivningar (EBITDA): 151,9 Mkr (143,7 Mkr) Rörelseresultat (EBIT): 119,5 Mkr (111,0

Läs mer