Nyheter

Domstol godtar defekt bevis: fel operatör döms

I över två år har filmbolag drivit en kamp mot svenska fildelare. Det är uppenbart att verksamheten har blivit ett självgående maskineri som får fortlöpa helt utan mänsklig tillsyn, på grund av Patent- och marknadsdomstolens slöhet. Något som bekräftas av fildelningsmålen PMÄ 3917-18 som avgjordes den 3 april 2018, och PMÄ 16822-17 som avskrevs den 19 januari 2018. Båda målen företräds av Njord Law Firm och är riktade mot B2 Bredband AB (det vill säga Bredbandsbolaget) med organisationsnummer 556575-7738. Det första målet är avgjort och dömer Bredbandsbolaget som skyldiga att lämna ut kunduppgifterna som tillhör IP-adresserna i dokumentets bilaga. Den som ögnar igenom bilagan märker dock fort att listan förutom Bredbandsbolagets IP-adresser även innehåller IP-adresser som tillhör Bredband2 – en helt annan operatör med ett annat organisationsnummer.

Samma problem går även att finna i ett mål som avskrevs den 19 januari, där Bredbandsbolaget anges som svarande, men Bredband2 tilltalas genom hela löptexten. Bahnhof kontaktade Patent- och marknadsdomstolen om förväxlingen som i värsta fall kan leda till allvarliga missförstånd, och bad om en förklaring. Vi fick följande svar från en domstolshandläggare:

Hej, Det har blivit fel i den löpande texten men motparten är korrekt enligt beslutet. Motparten är alltså B2 Bredband AB.

Domstolens förklaring till beslutsdokumentets stora miss är alltså att ”det har blivit fel”. Ett vagt och lakoniskt svar som placerar ansvaret utanför verksamheten med en slakhet som stämmer väl överens med agerandet i rättsprocesserna.

Förlorad rättssäkerhet med likgiltig slapphet

Hur kan det här ha fått pågå i över två år? Dom efter dom som grundar sig i ett fullständigt opålitligt program med helt godtyckliga ”bevis”, som passerat igenom en domstol så kraftlös och likgiltig att den helt har tappat sin funktion. Smutsiga maffiautpressare har fått klampa in och förse sig med allt de önskat, och med domstolens hjälp har de kunnat leka polis på ett ohejdat plundringståg genom Sveriges hushåll. Varken advokatfirmorna eller domstolen verkar bry sig om vem som får betala priset, eller ens vilken operatör som ska hållas ansvarig. Rättsprocessen i sin nuvarande form har skötts så slapphänt att den kanske till och med helt saknar grund, kanske har INGEN av de utlämnade fildelat, hittills finns i alla fall inga tillförlitliga bevis.

Utpressarna som gör affärer på fildelarböter

Njord Law Firm är en av advokatfirmorna vars affärsmodell går ut på att företräda filmbolag och jaga fildelare. Genom programmet MaverickMonitor kan de identifiera listvis med IP-adresser tillhörande påstådda fildelare, och med hjälp av Patent- och marknadsdomstolen tvinga operatörer att lämna ut namn på kunderna bakom IP-adresserna. När Njord Law Firm fått ut personuppgifterna tar de vidare verksamheten utanför domstolen och skickar utpressningsfakturor på enorma summor till de påstådda fildelarna. På det här sättet har Njord Law Firm som självutnämnd ordningsmakt kunnat bestraffa tiotusentals svenskar, utan att de enskilda personerna blivit dömda i domstol.

Lukrativ affärsmodell med vacklande grund

Utpressning av fildelare har blivit en framgångsrik affärsverksamhet som genererat enorma belopp åt filmbolag och advokatfirmorna som företräder dem. En verksamhet som lönat sig särskilt bra i Sverige eftersom vår regering och våra myndigheter vägrat anamma EUs direktiv gällande privatpersoners integritet, och domstolsbeslut tas utan att granska firmornas bevis. Men den 11 april avslöjade Bahnhof allvarliga brister i utpressarnas bevisgenerator MaverickMonitor som innebär att domarna som straffat tiotusentals svenskar vilar på en otillförlitlig grund. Patent- och marknadsdomstolen har dömt utan att någonsin ifrågasätta källan till bevis, vilket har börjat få tydliga konsekvenser nu. Under förra veckan rapporterade Bahnhof om en färsk dom mot Tele2 där det framgick att programmet genererat en till stor del felaktig lista med IP-nummer som inte tillhörde Tele2, och vissa inte ens var kopplade till Sverige.

Protestera, vägra och ifrågasätt!

Bahnhof uppmanar alla svarande operatörer att göra motstånd och ifrågasätta, för det ska inte få gå till på det här sättet! Vi uppmuntrar även alla mottagare av utpressningsfakturor att protestera högljutt, kanske till och med protestera genom att inte betala. Flera nyligen mottagna tips vittnar om att det är möjligt att helt enkelt strunta i att betala eftersom fakturan rent juridiskt är ett så kallat förlikningserbjudande som inte omfattas av något betalningskrav. Bahnhof kan dock inte garantera detta, varför betalningsvägran sker på eget bevåg. HUR man gör motstånd är upp till var och en, det viktigaste är att vi gör NÅGONTING för att störta denna vidriga maffiaverksamhet en gång för alla!

– Vill du hålla dig informerad om aktuella fildelningsmål och fakturaomgångar? På utpressningskollen.se hittar du alltid de senaste ansökningarna och domstolsbesluten och kan enkelt se vilka operatörer som har avkrävts på kunduppgifter och vilka aktörer som begärt ut dem. Passa gärna på att berätta för Sveriges justitieminister vad du tycker om den här typen av utpressningsverksamhet! Längst ner på sidan kan du mejla din protest.

Presskontakt: Jon Karlung 076-111 01 63

Fler nyheter

Invigning av Gullan!

Vi på Bahnhof vill rikta ett stort tack till alla som kom och firade invigningen av vårt nya datacenter Gullan igår! En väldigt lyckad kväll

Läs mer

Bahnhofs delårsrapport Q1 2024

Första kvartalet 2024 i sammanfattning Omsättning: 491,4 Mkr Mkr (451,4 Mkr) Resultat före avskrivningar (EBITDA): 84,3 Mkr (78,4 Mkr) Rörelseresultat (EBIT): 68,3 Mkr (62,2 Mkr) Resultat efter skatt: 56,2

Läs mer