Nyheter

Pensionär anklagas för fildelning och uppmanas betala 7000 kr – ”jag har aldrig laddat ned, jag är 75 år och kan inte mycket om data”

De senaste åren har Bahnhof bevakat och rapporterat om massutskicken av kravbrev som anklagar dig för att ha laddat ner film och kräver en summa pengar för att inte gå vidare till domstol (allt ifrån en tusenlapp upp till 12 000 kr). Breven kommer från särskilda advokatbyråer som företräder upphovsrättsbolag, och de senaste fyra åren har uppskattningsvis 100 000 sådana brev skickats till svenska hushåll.

Bahnhof har blivit kontaktade av många oroliga privatpersoner som drabbats av kravbrev. En av dem är en 75-årig pensionär som har fått brev från Innerstans Advokatbyrå för en påstådd nedladdning av filmen ”The Creepers Family Part 3”. Brevet är formulerat på ett byråkratiskt och hotfullt sätt som är utmärkande för den här typen av utskick, och i slutet begär byrån 7000 kronor. I brevet står det att filmen har laddats ner via 75-åringens hemnätverk (Telia), men han själv hävdar bestämt att han aldrig har laddat ner något sådant.

– Intrånget skedde fredag 2 feb 2018 kl 6:43:17, det vill säga en tid som jag som pensionär sover. Jag är 75 år och kan inte mycket om data, och jag undrar om det finns något jag kan göra eller om det bara är att betala? Jag sover dåligt och känner stor oro på grund av detta, jag vill bara ha ett stopp. Min fru vill betala för att bli av med problemet, men blir vi det eller ökar det bara? Jag är rädd för att räkningarna ska fortsätta komma från andra byråer och firmor, det verkar ju vara en affärsidé som är bättre än att sälja filmer. Det kan bli min ruin. skriver 75-åringen till Bahnhof.

Med hjälp av svensk lagstiftning och domstol har upphovsrättsbolag kunnat göra utpressningsbrev till en affärsmodell. Lagen säger att upphovsmän ska ges tillgång till personuppgifter som kan kopplas till intrång i deras upphovsrätt för att kunna ”utreda och förhindra” nya intrång. Men att detta ska ske med hjälp av hotfulla pengakrav står inte i lagen – kravbreven har upphovsrättsfirmorna hittat på och tillverkat helt på eget bevåg. Det är alltså inte domstolen som har bestämt att kravbreven ska skickas, men det är lätt att uppfatta det så, och det är just det som är upphovsrättsfirmornas framgångsformel. Vanliga människor tror att breven är myndighetsdokument/böter som kan leda till inkasso, kronofogden eller fängelse och blir skrämda och betalar, men i själva verket är breven hemmasnickrade s.k. ”förlikningserbjudanden” som erbjuder mottagaren att slippa eventuell rättegång mot en summa pengar, tillverkade av upphovsrättsfirmorna och deras advokatbyråer. Deras affärsidé handlar om att utnyttja människors rädsla, och de verkar använda lagen och rättsväsendet som verktyg för vinstmaximering snarare än rättsskipning.

75-åringens berättelse är tyvärr inte unik, flera andra har hört av sig till Bahnhof och vittnat om liknande upplevelser. Proceduren är bevisligen allt annat än rättssäker. Bahnhof har tidigare exponerat misstänkt partiskhet bland Patent- och marknadsdomstolens domare, vår felriktade upphovsrättslagstiftningsom ligger till grund för besluten, den bristande tillförlitligheten i bevisen och allvarliga missar i domstolens beslutsom tillsammans har lett till den här situationen där pensionärer som ofta redan lever på marginalen kan utpressas på pengar för brott de inte har begått.

– Håll dig uppdaterad med Utpressningskollen!

På utpressningskollen.se hittar du de senaste ansökningarna och besluten i upphovsrättsmål och kan förutse nya vågor av utpressningsbrev, långt innan de skickas. Vi uppdaterar löpande med nya domstolsdokument och länkar till artiklar som exponerar utpressningsverksamhetens olika delar.

Presskontakt: Jon Karlung 076-111 01 60

Fler nyheter

Invigning av Gullan!

Vi på Bahnhof vill rikta ett stort tack till alla som kom och firade invigningen av vårt nya datacenter Gullan igår! En väldigt lyckad kväll

Läs mer

Bahnhofs delårsrapport Q1 2024

Första kvartalet 2024 i sammanfattning Omsättning: 491,4 Mkr Mkr (451,4 Mkr) Resultat före avskrivningar (EBITDA): 84,3 Mkr (78,4 Mkr) Rörelseresultat (EBIT): 68,3 Mkr (62,2 Mkr) Resultat efter skatt: 56,2

Läs mer