Nyheter

EU-valet 2019: Därför borde du rösta

Nu kan vi alla vara med och bestämma vilka som ska få sitta i Europaparlamentet och ta beslut gällande bland annat EUs lagstiftning under den kommande mandatperioden. EU-lagen gäller i alla EU-medlemsländer, och varje gång nya EU-lagar stiftas är det väldigt många som påverkas.

Det senaste året har EU-parlamentet väckt större intresse hos allmänheten än någonsin tidigare. Det är framför allt det nya upphovsrättsdirektivetThe Directive on Copyright in the Digital Single Marketmed avsnitten Artikel 11 (numera 15) och Artikel 13 (numera 17) som har uppmärksammats, men även sådant som GDPR har bidragit till ett ökat intresse för EU-frågor och EU-parlamentets arbete.

Upphovsrättsdirektivet föreslog åtgärder som skulle begränsa och fundamentalt förändra allas vardagsanvändning av internet, och i en av omröstningarna förlorade direktivets motståndare med endast fyra röster. Enstaka röster i EU-parlamentet kan alltså göra stor skillnad!

Därför är det mycket viktigt att personerna som stiftar de nya EU-lagarna faktiskt är lämpade för uppdraget, och att de företräder medborgarnas intressen snarare än lobbyintressen. Idag, söndagen den 26 maj, kan du rösta på den ledamot som bäst representerar dig och dina intressen. Ta chansen!

Presskontakt: Jon Karlung 076-1110160

Fler nyheter

Invigning av Gullan!

Vi på Bahnhof vill rikta ett stort tack till alla som kom och firade invigningen av vårt nya datacenter Gullan igår! En väldigt lyckad kväll

Läs mer

Bahnhofs delårsrapport Q1 2024

Första kvartalet 2024 i sammanfattning Omsättning: 491,4 Mkr Mkr (451,4 Mkr) Resultat före avskrivningar (EBITDA): 84,3 Mkr (78,4 Mkr) Rörelseresultat (EBIT): 68,3 Mkr (62,2 Mkr) Resultat efter skatt: 56,2

Läs mer