Nyheter

Underlag för stämmans beslut för återköp av aktier i Elementica AB (beslutsordning enligt 16a kap. 7§ ABL)

 1. Vilken relation bolaget har till den närstående
  K.N. Telecom är koncernmoderbolag till Bahnhof AB, Elementica Data Center Construction AB är dotterbolag.
 2. Namnet på den närstående
  K.N. Telecom AB.Två ledamöter i Elementicas styrelse, Jon Karlung och Andreas Norman är även verksamma och styrelseledamöter i Bahnhof AB.  Jon Karlung och Andreas Norman är dessutom styrelseledamöter i K.N. Telecom AB som är störste aktieägare i Elementica. Till följd av det närståendeförhållande som därmed föreligger mellan Bahnhof och K.N. Telecom är Bahnhof skyldigt att låta en extra bolagsstämma i Bahnhof fatta beslut om Bahnhofs förvärv av K.N. Telecom AB:s aktier i Elementica. Jon Karlung och Andreas Norman har inte deltagit i och kommer inte att delta i Bahnhofs beslut avseende Erbjudandet.
 3. Datumet för transaktionen
  Förväntat datum för transaktionen är början av 2020. Utbetalning av likvid för återköpta aktier sker ca den 7–21 januari.
 4. Det värde transaktionen avser
  3 miljoner B-aktier och 23 kronor i ersättning per aktie. Transaktionens värde uppgår till totalt 69 miljoner kronor. Aktierna har värderats av den oberoende revisionsbyrån EY.
 5. Ordning för återköp av aktier i Elementica AB
  a) Bahnhof AB är noterat på Spotlight Stock Market.
  b) Enligt reglerna måste en väsentlig transaktion med närstående beslutas av bolagsstämma om de överstiger 1 Mkr, 16a kap. 2, 3 och 9 §§ ABL.
  c) Bahnhof ska köpa alla utestående aktier i Elementica AB.
  d) En del aktier i Elementica AB ägs av K.N. Telecom AB.
  e) K.N. Telecom AB är närstående, enligt 16a kap. 3 § ABL, eftersom Andreas Norman och Jon Karlung gemensamt äger K.N. Telecom AB och K.N. Telecom AB äger majoriteten av aktierna i Bahnhof AB samt att Andreas Norman och Jon Karlung sitter i styrelserna för både Bahnhof AB och K.N. Telecom AB.
  f) Bahnhof AB:s erbjudande att köpa K.N. Telecom AB:s aktier innebär att det är fråga om en väsentlig transaktion med närstående. Värdet av transaktionen överstiger 1 Mkr. Alltså måste Bahnhof AB:s beslut att förvärva K.N. Telecom AB:s aktier i Elementica AB godkännas av bolagsstämman i Bahnhof AB, 16a kap. 9 § ABL.

Fler nyheter

Invigning av Gullan!

Vi på Bahnhof vill rikta ett stort tack till alla som kom och firade invigningen av vårt nya datacenter Gullan igår! En väldigt lyckad kväll

Läs mer

Bahnhofs delårsrapport Q1 2024

Första kvartalet 2024 i sammanfattning Omsättning: 491,4 Mkr Mkr (451,4 Mkr) Resultat före avskrivningar (EBITDA): 84,3 Mkr (78,4 Mkr) Rörelseresultat (EBIT): 68,3 Mkr (62,2 Mkr) Resultat efter skatt: 56,2

Läs mer