Nyheter

NYTT FRÅN EU-DOMSTOLEN: generell datalagring är ett allvarligt brott mot grundläggande mänskliga rättigheter

EU-domstolen ska hålla fast vid sitt förbud mot generell och odifferentierad lagring – det uttrycker EU-domstolens generaladvokat i ett nytt pressmeddelande gällande fyra datalagringsmål som involverar Frankrike, Belgien och Storbritannien som snart ska avgöras av EU-domstolen.

Ett tvång att lagra data på ett generellt och odifferentierat sätt, det vill säga att spara uppgifter om alla oavsett om det föreligger brottsmisstanke, är enligt generaladvokaten ”ett särskilt allvarligt brott mot grundläggande mänskliga rättigheter”.

Bahnhof har under de senaste åren rapporterat om den svenska regeringens försök att slippa undan EU-rätten i fråga om datalagring, och påvisat hur även det senaste svenska lagförslaget strider mot EU-rätten.

Om EU-domstolen följer generaladvokatens rekommendation i de aktuella målen som rör Frankrike, Belgien och Storbritannien kan det innebära att Sveriges datalagringslagstiftning är ogiltig och behöver omprövas.

Fler nyheter

Invigning av Gullan!

Vi på Bahnhof vill rikta ett stort tack till alla som kom och firade invigningen av vårt nya datacenter Gullan igår! En väldigt lyckad kväll

Läs mer

Bahnhofs delårsrapport Q1 2024

Första kvartalet 2024 i sammanfattning Omsättning: 491,4 Mkr Mkr (451,4 Mkr) Resultat före avskrivningar (EBITDA): 84,3 Mkr (78,4 Mkr) Rörelseresultat (EBIT): 68,3 Mkr (62,2 Mkr) Resultat efter skatt: 56,2

Läs mer