Nyheter

EU:s UPPHOVSRÄTTSDIREKTIV: Hur ska regeringen implementera direktivet utan att inskränka våra demokratiska fri- och rättigheter?

I måndags, den 7 juni 2021, skulle EU:s omdebatterade nya upphovsrättsdirektiv 2019/790 vara implementerat i vår nationella lagstiftning, men regeringen har inte ens lagt fram något lagförslag ännu.

Bahnhof skrev om upphovsrättsdirektivet under 2018 och 2019 i samband med att omröstningarna skedde i EU-parlamentet. Vi ställde oss mycket kritiska till det, framför allt till avsnitten Artikel 11 och Artikel 13 (numera 15 och 17) som handlade om ett uppladdningsfilter och en länkskatt. Vi menade att dessa skulle leda till godtycklig censur och missgynna små aktörer, och i förlängningen innebära ett slut för internets frihet och öppenhet.

EU-kommissionen har gått ut med sina riktlinjer för implementering av direktivet som bekräftar våra tidigare misstankar om innehållsfiltrering och uppladdningsfilter – nämligen att innehåll som inte direkt bryter mot upphovsrätten också kommer fångas upp av filtren och censureras. Allt innehåll som öronmärks av upphovsrättsinnehavare ska stoppas står det nu i riktlinjerna, vilket innebär att man förutom illegala upphovsrättsintrång oundvikligen även kommer blockera memes, satir, debatt och annan legitim användning av material. 

I praktiken innebär detta en inskränkning av vår grundlagsskyddade yttrande- och informationsfrihet. Nu vill vi veta hur Sverige tänkte implementera upphovsrättsdirektivet i vår lagstiftning utan att begränsa våra demokratiska fri- och rättigheter?

Artikel 15 (hette tidigare Artikel 11) – ”Länkskatt”
Krav på att digitala plattformar som tex Facebook och Google ska betala en avgift för att få länka till material som producerats av medieföretag. Det man arbetar med just nu är att ta fram större licensavtal som täcker in de största nyhetsorganen. Konsekvensen av detta är att mindre, oberoende aktörer stängs ute.

Artikel 17 (hette tidigare Artikel 13) – ”Uppladdningsfilter”
Krav på digitala plattformar med allmän tillgång till användaruppladdat material (t.ex. Google, Wikipedia, Facebook och Pinterest) att filtrera användaruppladdningar så att inget upphovsrättsskyddat laddas upp av någon annan än upphovsmannen – annars riskerar plattformen höga böter. Innehållsfiltreringen kommer oundvikligen vara automatiserad, och problemet med det är risken för felaktiga bedömningar och överfiltrering – det vill säga godtycklig censur.

Fler nyheter

Invigning av Gullan!

Vi på Bahnhof vill rikta ett stort tack till alla som kom och firade invigningen av vårt nya datacenter Gullan igår! En väldigt lyckad kväll

Läs mer

Bahnhofs delårsrapport Q1 2024

Första kvartalet 2024 i sammanfattning Omsättning: 491,4 Mkr Mkr (451,4 Mkr) Resultat före avskrivningar (EBITDA): 84,3 Mkr (78,4 Mkr) Rörelseresultat (EBIT): 68,3 Mkr (62,2 Mkr) Resultat efter skatt: 56,2

Läs mer