Är ni förberedda om krisen kommer?

Ryssland bedriver digital krigföring. De har en stor förmåga att genomföra cyberattacker mot privatpersoner, företag och myndigheter. Även om du eller ditt företag inte är ett primärt mål för Ryssland, så kan cyberangreppen ändå drabba din verksamhet. Utöver detta finns ett fortsatt ökande hot från fristående hackergrupper och kriminella organisationer.

Det kan röra sig om ransomwareattacker, överbelastningsattacker, dataintrång, phishing och spridande av skadlig kod. För att minimera risken för dig eller ditt företag att utsättas har vi tagit fram en checklista på det ni behöver tänka på.

Stärk er beredskap idag!​

Checklista för digital beredskap​

Lägg inte alla ägg i samma korg​

Gör inte er verksamhet beroende av en enstaka leverantör som kan slås ut. Välj decentraliserade lösningar som bygger på öppen källkod för att kunna migrera era lösningar och undvika inlåsningseffekter.

Upprätta regelbundna, säkra backuper

Ransomwareattacker går ut på att ta kontroll över organisationers IT-miljö och låsa tillgången till kritiska data. Med backup av era data kan ni lättare återstarta er verksamhet utan att betala lösensummor.

Undvik utländska tjänsteleverantörer

Amerikanska molntjänster lyder under Cloud Act och ger amerikanska myndigheter tillgång till era lagrade data. De uppfyller därmed inte svenska krav på hur lagrade personuppgifter får hanteras. Program som Teams är dessutom oförenliga med regelverk för offentlig verksamhet.

Implementera DDoS-skydd

Med ett DDoS-skydd på plats undviker ni att era webbplatser kraschar till följd av överbelastningsattacker.

Övervaka era IT-system

Oavsett om ni driver era IT-system internt eller i externa datacenter är det viktigt att ni övervakar systemen för att tidigt kunna upptäcka angrepp och vidta åtgärder. Om ni inte har möjlighet att själva övervaka er infrastruktur kan Bahnhof göra det åt er.

Logga in säkert​

Välj starka, unika lösenord till alla inloggningar, både privat och på jobbet. Använd lösenordshanterare som t ex Enpass eller Bitwarden, och aktivera tvåfaktorsautentisering. Separera era arbetsverktyg (telefoner, datorer m.m.) från privatlivet.

Använd antivirusprogram

Använd uppdaterade, pålitliga antivirusprogram och brandväggar på alla datorer, i alla nätverk.

Håll mjukvara och smarta prylar uppdaterade

Håll alla era system, telefoner och datorer uppdaterade med den senaste programvaran – även smarta prylar som TV-apparater och hemassistenter.

Anmäl incidenter till Säkerhetspolisen eller MSB

Om ni bedriver skyddsvärd verksamhet och utsätts för påverkan är det viktigt att ni anmäler detta till Säkerhetspolisen. Om er verksamhet inte är skyddsvärd ska ni anmäla incidenten till MSB.

Bahnhofs säkerhetspaket​

10 000 Mbit/s driftsäkert bredband

Med er egen fiberkabel får ni Sveriges snabbaste, säkraste och mest redundanta bredband. Med direktanslutning till våra datacenter.

VPN för säker kommunikation

Med krypterade anslutningar kommunicerar ni säkert mellan olika kontor och från hemmet.

Bahnhof Antivirus

Skydda er verksamhet från skadlig kod med vårt världsledande antivirusprogram, framtaget i samarbete med finska F-Secure.

Wireless Office​

Trådlöst, blixtsnabbt nät för hela arbetsplatsen, med den senaste tekniken. Inbyggt skydd med marknadens kraftfullaste brandväggar.

Säkra molnlösningar

Våra svenska datacenter ger er säkra, kraftfulla molnlösningar utan insyn: videokonferens, molnlagring och mycket mer.

Backup och Disaster Recovery i kärnvapensäkert bergrum​

Säkra er verksamhet från hackare och utpressare. Förvara era data i Sveriges säkraste datacenter.

Managed Services​

Vi sköter den tekniska driften av hela eller delar av ditt IT-system så att ni slipper oroa er för driftövervakning, störningar och löpande underhåll.

Företagsnät​

Bind ihop företagets alla kontor med ett eget, privat nät skyddat från insyn. Med direktkontakt till våra datahallar för säkra molntjänster och lagring.

DDoS Protection​

Skydda era webbplatser från DDoS-attacker med vårt smarta skydd som upptäcker, larmar om och bekämpar attacken.

Stärk er beredskap idag

Fyll i formuläret, ring 010-510 00 00 eller maila oss på sales@bahnhof.net för en offert.