Press & Media
Bildbank
Logotyper
Bahnhof logo

Bahnhof Internet med sekretess Logo
Foto: Bahnhof AB

Bahnhof logo

Bahnhof Internet med sekretess Logo, neg
Foto: Bahnhof AB

Bahnhof logo

Bahnhof Logo
Foto: Bahnhof AB

Bahnhof logo

Bahnhof Logo, neg
Foto: Bahnhof AB

Based in Sweden Logo

Based in Sweden Logo
Foto: Bahnhof AB

Triple Green Logo

Triple Green Logo, Green
Foto: Bahnhof AB

Triple Green Logo

Triple Green Logo, Gray
Foto: Bahnhof AB

Jon Karlung, vd

Jon Karlung
Foto: Maria Landhall/Bahnhof AB

Jon Karlung
Foto: Maria Landhall/Bahnhof AB

Jon Karlung
Foto: Maria Landhall/Bahnhof AB

Jon Karlung
Foto: Maria Landhall/Bahnhof AB

Pionen datacenter, Stockholm

Jon Karlung
Foto: Maria Landhall/Bahnhof AB

Jon Karlung
Foto: Maria Landhall/Bahnhof AB

Jon Karlung
Foto: Maria Landhall/Bahnhof AB

Jon Karlung
Foto: Maria Landhall/Bahnhof AB

Jon Karlung
Foto: Maria Landhall/Bahnhof AB

Jon Karlung
Foto: Maria Landhall/Bahnhof AB

Jon Karlung
Foto: Maria Landhall/Bahnhof AB

Filma och fotografera i Bahnhofs serverhallar?

Bahnhof får många förfrågningar om att filma och fotografera i våra serverhallar. Vi vill gärna hjälpa till, men alla våra serverhallar är främst en arbetsplats och till för våra kunder.

Tilllstånd beviljas efter särskild säkerhetsprövning och enligt fastställd timtaxa.

Kontakt: media@bahnhof.se