Press & Media
Bildbank
Logotyper
Bahnhof logo

Bahnhof Internet med sekretess Logo
Foto: Bahnhof AB

Bahnhof logo

Bahnhof Internet med sekretess Logo, neg
Foto: Bahnhof AB

Bahnhof logo

Bahnhof Logo
Foto: Bahnhof AB

Bahnhof logo

Bahnhof Logo, neg
Foto: Bahnhof AB

Based in Sweden Logo

Based in Sweden Logo
Foto: Bahnhof AB

Triple Green Logo

Triple Green Logo, Green
Foto: Bahnhof AB

Triple Green Logo

Triple Green Logo, Gray
Foto: Bahnhof AB

Jon Karlung, vd

Jon Karlung
Foto: Maria Landhall/Bahnhof AB

Jon Karlung
Foto: Maria Landhall/Bahnhof AB

Jon Karlung
Foto: Maria Landhall/Bahnhof AB

Jon Karlung
Foto: Maria Landhall/Bahnhof AB

Pionen datacenter, Stockholm

Pionen serverhall
Foto: Bahnhof AB

Pionen serverhall
Foto: Maria Landhall/Bahnhof AB

Pionen datahall
Foto: Maria Landhall/Bahnhof AB

Pionen kontor
Foto: Maria Landhall/Bahnhof AB

Pionen datahall
Foto: Maria Landhall/Bahnhof AB

Pionen Dieselgenerator
Foto: Cici Brodén/Bahnhof AB

Pionen datahall
Foto: Maria Landhall/Bahnhof AB

Pionen datahall
Foto: Maria Landhall/Bahnhof AB

Thule datacenter, Stockholm

Thule logo
Foto: Bahnhof AB

Thule datahall
Foto: Kristina Sahlén/Bahnhof AB

Thule
Foto: Maria Landhall/Bahnhof AB

Thule
Foto: Maria Landhall/Bahnhof AB

Lajka datacenter, Stockholm

Lajka logo
Foto: Bahnhof AB

Lajka serverhall
Foto: Kristina Sahlén/Bahnhof AB

Lajka
Foto: Kristina Sahlén/Bahnhof AB

Lajka exteriör
Foto: Kristina Sahlén/Bahnhof AB

St Erik datacenter, Stockholm

St Erik logo
Foto: Bahnhof AB

St Erik serverhall
Foto: Kristina Sahlén/Bahnhof AB

St Erik serverhall
Foto: Kristina Sahlén/Bahnhof AB

St Erik kontor
Foto: Kristina Sahlén/Bahnhof AB

Sparven datacenter, Malmö

Sparven logo
Foto: Bahnhof AB

Sparven
Foto: Maria Landhall/Bahnhof AB

Sparven
Foto: Maria Landhall/Bahnhof AB

Sparven
Foto: Maria Landhall/Bahnhof AB

Kundservice Borlänge
Foto: Bahnhof AB

Kontor Göteborg
Foto: Maria Landhall/Bahnhof AB

Filma och fotografera i Bahnhofs serverhallar?

Bahnhof får många förfrågningar om att filma och fotografera i våra serverhallar. Vi vill gärna hjälpa till, men alla våra serverhallar är främst en arbetsplats och till för våra kunder.

Tilllstånd beviljas efter särskild säkerhetsprövning och enligt fastställd timtaxa.

Kontakt: media@bahnhof.se