Nyheter

Delårsrapport 3-2008 Tillväxt för samtliga affärsområden.Publicerad 2008-10-26 23:00

Kvartalet april – juni 2008 i sammandrag

•    Omsättningen uppgick till 32 Mkr
•    Rörelseresultatet uppgick till 2,7 Mkr
•    Resultat efter skatt uppgick till 1,5 Mkr
 

Verksamheten i korthet

•    Bahnhof befäster sin position som ett av de starkast växande operatörsbolagen i branschen. Tillväxten närmar sig 50 procent på årsbasis (prognos). Allt fler privatpersoner och företag väljer Bahnhof för sina Internettjänster.

•    Den snabba expansionen påverkar i viss mån uppsatta lönsamhetsmål (angivna i delårsrapporten) för helåret 2008. Prognosen för vinstmarginal stannar vid ett resultat på totalt fem procent efter skatt och avskrivningar.

•    Strategiskt rustar Bahnhof för att göra förvärv under den begynnande lågkonjunkturen. Bahnhofs position på marknaden kan i sammanhanget ge relativa fördelar vid strukturaffärer.

VD har ordet

Bahnhof växer på samtliga affärsområden med tillväxtsiffror som få bolag kan tävla med inom vårt branschsegment. Prognosen för tillväxt – som i allt väsentligt skett organiskt – under helåret 2008 närmar sig nu en 50 procentig ökning.

Den aggressiva expansionen sker i någon mån på bekostnad av lönsamhet. Vi skriver detta kvartal därför ned prognosen för vinstmarginal för helåret.

Grunden är lagd för ett mycket positivt 2009. De teknikinvesteringar som genomförts matchar väl orderingång och marknadens behov. Bolaget har nu brohuvuden på de flesta större orter i Sverige och kan svälja en allt större kundstock – utan stora fördyringar. Utrymme finns för att skapa goda marginaler.

En turbulent finansiell situation i omvärlden, och en lågkonjunktur, öppnar intressanta möjligheter för ett bolag av Bahnhofs natur. Jag ser goda möjligheter till strategiska förvärv av objekt som befinner sig i lönsamhetsmässig gungning.

I en lågkonjunktur ser många om sitt hus avseende kostnader. Det gäller inte minst större företag som behöver förbättra sina marginaler.

Med Bahnhofs nya våglängdsnät för IP-kapacitet (baserad på den nya generationens ljusförstärkare) har vi här en stor fördel. Det är vår avsikt att göra fortsatta inbrytningar på operatörsmarknaden med en riktigt attraktiv prisbild.

Till sist: Bahnhofs datahall ”Pionen” i Stockholm har fått mycket stor uppmärksamhet. Det är särskilt glädjande att det är kunder och besökare som själva, för andra, berättar om den spektakulära anläggningen. Marknadsföringen sprider sig mer eller mindre av sig självt. Snöbollen är i rullning. Det är därför mycket svårt att inte se ljust på det kommande året!

Stockholm 2008-10-27
Jon Karlung, VD

 
Läs hela delårsrapporten här!

Fler nyheter

Invigning av Gullan!

Vi på Bahnhof vill rikta ett stort tack till alla som kom och firade invigningen av vårt nya datacenter Gullan igår! En väldigt lyckad kväll

Läs mer

Bahnhofs delårsrapport Q1 2024

Första kvartalet 2024 i sammanfattning Omsättning: 491,4 Mkr Mkr (451,4 Mkr) Resultat före avskrivningar (EBITDA): 84,3 Mkr (78,4 Mkr) Rörelseresultat (EBIT): 68,3 Mkr (62,2 Mkr) Resultat efter skatt: 56,2

Läs mer