Nyheter

Välj nyheter

För mediekontakter, bilder och logotyper se här

Bahnhofs delårsrapport Q3 2022

Perioden juli till september 2022 i sammanfattning Omsättning: 436,5 Mkr (407,0 Mkr) Resultat före avskrivningar (EBITDA): 74,3 Mkr (64,3 Mkr) Rörelseresultat (EBIT): 58,1 Mkr (48,8

Läs mer

Bahnhofs delårsrapport Q2 2022

Perioden januari till juni 2022 i sammanfattning: Omsättning: 847,9 Mkr (784,6 Mkr). Resultat före avskrivningar (EBITDA): 143,7 Mkr (121,0 Mkr). Rörelseresultat (EBIT): 111,0 Mkr (91,2 Mkr). Resultat efter skatt: 88,0 Mkr (72,8 Mkr). Resultatet efter skatt per aktie: 0,82 SEK (0,68 SEK). Nettomarginal: 13,0% (11,5%).

Läs mer

Bahnhofs delårsrapport Q1 2022

Första kvartalet år 2022 i sammanfattning: Omsättning: 417,1 Mkr (387,1 Mkr) Resultat före avskrivningar (EBITDA): 69,5 Mkr (59,6 Mkr) Rörelseresultat (EBIT): 53,3 Mkr (44,8 Mkr)

Läs mer

Bahnhofs bokslutskommuniké 2021

År 2021 i sammanfattning Omsättning: 1 604,7 Mkr (1 472,8 Mkr) Resultat före avskrivningar (EBITDA): 235,2 Mkr (232,7 Mkr) Rörelseresultat (EBIT): 181,5 Mkr (180,1 Mkr) Resultat efter skatt: 146,4 Mkr (136,2 Mkr) Resultatet

Läs mer

Bahnhofs delårsrapport Q3 2021

Det tredje kvartalet 2021 i sammanfattning Omsättning: 407,0 Mkr (367,2 Mkr)Resultat före avskrivningar (EBITDA): 62,3 Mkr (55,6 Mkr)Rörelseresultat (EBIT): 48,2 Mkr (42,2 Mkr)Resultat efter skatt: 38,7 Mkr (33,6 Mkr)Resultatet efter skatt per aktie: 0,36

Läs mer

Bahnhofs kvartalsrapport Q2 2021

Det andra kvartalet 2021 i sammanfattning Omsättning 397,5 Mkr (361,1 Mkr)Resultat före avskrivningar (EBITDA): 59,0 Mkr (55,0 Mkr)Rörelseresultat (EBIT): 45,5 Mkr (41,9 Mkr)Resultat efter skatt: 36,5 Mkr (33,5 Mkr)Resultatet efter skatt per aktie: 0,34

Läs mer

Bahnhofs årsstämma 2021

Ägare i Bahnhof AB (publ) håller den 11 maj 2021 årsstämma. Med anledning av coronaviruset genomförs årsstämman utan fysisk närvaro och röstning genomförs genom poströstning

Läs mer

Bahnhofs kvartalsrapport Q1 2021

Det första kvartalet 2021 i sammanfattning Omsättning: 386,7 Mkr (349,5 Mkr)Resultat före avskrivningar (EBITDA): 57,0 Mkr (54,1 Mkr)Rörelseresultat (EBIT): 43,5 Mkr (41,0 Mkr)Resultat efter skatt: 34,9 Mkr (32,7 Mkr)Resultatet efter skatt per aktie: 0,32

Läs mer

Prenumerera på nyheter från Bahnhof

Våra kunder är nöjdast i Sverige

Sveriges bästa bredbandsoperatör

Bahnhof kom på första plats när kunderna fick säga sitt i Nordic Benchs undersökning.

Sveriges nöjdaste kunder

Guldmedalj till Bahnhof i Svenskt Kvalitetsindex undersökning om kundnöjdhet 2020

Snabbast bredband i Sverige

Enligt tester utförda av testverktyget Bredbandskollen.