Bahnhof köper alla aktier i Elementica – bygger storskalig anläggning för framtidens molntjänster och kvantdatorer

Bolaget Elementica Data Center Construction AB (publ) är ett publikt men onoterat bolag som ägs till 72,73% av Bahnhof AB, och till 27,27% av omkring 1 500 övriga ägare. Elementica…

Continue ReadingBahnhof köper alla aktier i Elementica – bygger storskalig anläggning för framtidens molntjänster och kvantdatorer

Underlag för stämmans beslut för återköp av aktier i Elementica AB (beslutsordning enligt 16a kap. 7§ ABL)

Vilken relation bolaget har till den närståendeK.N. Telecom är koncernmoderbolag till Bahnhof AB, Elementica Data Center Construction AB är dotterbolag.Namnet på den närståendeK.N. Telecom AB.Två ledamöter i Elementicas styrelse, Jon…

Continue ReadingUnderlag för stämmans beslut för återköp av aktier i Elementica AB (beslutsordning enligt 16a kap. 7§ ABL)