Nyheter

BAHNHOF AVSLÖJAR: Njord Law Firms verksamhet bromsar in – dramatisk minskning av kravbrev

Antalet upphovsrättsintrångsärenden minskar kraftigt i Patent- och marknadsdomstolen – i år är antalet domstolsmål färre än en tredjedel så många jämfört med samma period 2020. Detta innebär alltså att betydligt färre kravbrev kommer skickas till påstådda fildelare. Börjar vi ana slutet på upphovsrättsmaffians utpressningsfest? 

De senaste åren har tusentals hotfulla brev skickats till svenska medborgare där de anklagas för illegal nedladdning av upphovsrättsskyddat material, oftast en film, och ombeds betala en stor summa (upp till 16 000 kr) för att slippa ställas inför rätta i domstol. Brevutskicken har möjliggjorts av Sveriges (EU-underkända) datalagringsdirektiv i kombination med IPRED-lagen – lagar som instiftats för att bekämpa terrorister och för att stötta ekonomiskt svaga konstnärer, men som i praktiken utnyttjas av privata upphovsrättsjättar för att bedriva maffialiknande indrivningsverksamhet bland svenska hushåll.

Bahnhof har regelbundet begärt ut alla domstolsdokument från Patent- och marknadsdomstolen som har lett till eller ska leda till utpressningsbrev från 1 januari 2016-idag och publicerat dem på utpressningskollen.se. Utifrån detta arbete har vi kunnat granska utpressningsverksamheten och dess dunkla aktörer från insidan, och bland annat exponerat misstänkt partiskhet bland domarefelriktad lagstiftningbevis med bristande tillförlitlighetallvarliga missar i domstolsbeslut och oskyldigt drabbade privatpersoner. Men trots denna röta i alla led produceras hela tiden nya massutskick.

Av årets domstolshandlingar att döma har utpressningsverksamheten dock bromsat in rejält. Hittills har det kommit in 28 ansökningar om informationsföreläggande till Patent- och marknadsdomstolen från upphovsrättsinnehavare som vill begära ut uppgifter om internetanvändare som påstås ha fildelat (varje ansökning kan i sin tur omfatta allt ifrån 20 stycken upp till flera tusen internetanvändare). Under samma period 2020 hade det kommit in 92 stycken ansökningar – årets domstolsmål motsvarar alltså mindre än en tredjedel av fjolårets.

Vad denna dramatiska minskning beror på är svårt att säga. Vår lagstiftning på området har inte ändrats – den är lika lättutnyttjad som tidigare och borde därför inte stå i vägen för fortsatt utpressning. En tänkbar förklaring är att Danmarks åtal av utpressningsadvokaten Jeppe Brogard Clausen och hans Njord Law Firm i början av året även har påverkat utpressningsaktiviteten i Sverige. Något som inte vore helt otroligt, då advokatbyrån Njord Law Firm sköter så gott som alla utpressningsärenden i svensk domstol. 

Nu hoppas vi att denna nedåtgående trend ska fortsätta färdas nedåt tills vi äntligen kan se slutet på denna rättsvidriga utpressningsverksamhet som fått ske i upphovsrättens namn. 

Såhär blir kravbreven till:

1. Ett filmbolag (eller annat bolag som har upphovsrättigheterna till ett verk) samarbetar med särskilda advokatbyråer och teknikbolag för att identifiera IP-adresser som har laddat ner och spridit dennes film illegalt via BitTorrent-teknik. Att ladda ner och sprida upphovsrättsskyddad film kallas för upphovsrättsintrång
2. En upphovsrättsinnehavare (t.ex. ett filmbolag) som visar ”sannolika skäl” för att någon form av upphovsrättsintrång har skett har enligt lagen (53c § I: Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk) rätt att få ut information om vem som har gjort/medverkat i intrånget efter beslut från Patent- och marknadsdomstolen. När det gäller IP-adresser kan filmbolaget begära namn och kontaktuppgifter till användarna bakom adresserna som är misstänkta för upphovsrättsintrång från internetoperatörerna som tillhandahållit dem.  
3. Filmbolaget/filmbolagets advokatbyrå skickar brev till individerna bakom IP-adresserna och hotar med att ställa dem inför rätta om de inte betalar en stor summa pengar. Breven är s.k. förlikningserbjudanden men misstas ofta för fakturor eller böter, vilket skrämmer många av mottagarna till att betala.

– Håll dig uppdaterad med Utpressningskollen!

På utpressningskollen.se hittar du de senaste ansökningarna och besluten i upphovsrättsmål och kan förutse nya vågor av utpressningsbrev, långt innan de skickas. Vi uppdaterar löpande med nya domstolsdokument och länkar till artiklar som exponerar utpressningsverksamhetens olika delar.

Fler nyheter

Bahnhofs bokslutskommuniké 2023

År 2023 i sammanfattning Omsättning: 1877,4 Mkr (1731,0 Mkr) Resultat före avskrivningar (EBITDA): 327,8 Mkr (292,8 Mkr) Rörelseresultat (EBIT): 262,8 Mkr (227,6 Mkr) Resultat efter

Läs mer