Bahnhofs delårsrapport Q3 2021

Det tredje kvartalet 2021 i sammanfattning Omsättning: 407,0 Mkr (367,2 Mkr)Resultat före avskrivningar (EBITDA): 62,3 Mkr (55,6 Mkr)Rörelseresultat (EBIT): 48,2 Mkr (42,2 Mkr)Resultat efter skatt: 38,7 Mkr (33,6 Mkr)Resultatet efter skatt per aktie: 0,36 SEK (0,31 SEK)Nettomarginal: 11,8%  (11,5%) Läs fullständig rapport…

Continue ReadingBahnhofs delårsrapport Q3 2021

Bahnhofs kvartalsrapport Q2 2021

Det andra kvartalet 2021 i sammanfattning Omsättning 397,5 Mkr (361,1 Mkr)Resultat före avskrivningar (EBITDA): 59,0 Mkr (55,0 Mkr)Rörelseresultat (EBIT): 45,5 Mkr (41,9 Mkr)Resultat efter skatt: 36,5 Mkr (33,5 Mkr)Resultatet efter skatt per aktie: 0,34 SEK (0,31 SEK)Nettomarginal: 11,4% (11,6%) Siffror inom parentes…

Continue ReadingBahnhofs kvartalsrapport Q2 2021

Bahnhofs kvartalsrapport Q1 2021

Det första kvartalet 2021 i sammanfattning Omsättning: 386,7 Mkr (349,5 Mkr)Resultat före avskrivningar (EBITDA): 57,0 Mkr (54,1 Mkr)Rörelseresultat (EBIT): 43,5 Mkr (41,0 Mkr)Resultat efter skatt: 34,9 Mkr (32,7 Mkr)Resultatet efter skatt per aktie: 0,32 SEK (0,30 SEK)Rörelsemarginal: 11,2% (11,7%) Siffror inom parentes…

Continue ReadingBahnhofs kvartalsrapport Q1 2021