Bahnhofs kvartalsrapport Q1 2021

Det första kvartalet 2021 i sammanfattning Omsättning: 386,7 Mkr (349,5 Mkr)Resultat före avskrivningar (EBITDA): 57,0 Mkr (54,1 Mkr)Rörelseresultat (EBIT): 43,5 Mkr (41,0 Mkr)Resultat efter skatt: 34,9 Mkr (32,7 Mkr)Resultatet efter skatt per aktie: 0,32 SEK (0,30 SEK)Rörelsemarginal: 11,2% (11,7%) Siffror inom parentes…

Continue ReadingBahnhofs kvartalsrapport Q1 2021

Bahnhofs kvartalsrapport Q3 2020

Det tredje kvartalet 2020 i sammanfattning Omsättning: 367,2 Mkr (328,2 Mkr)Resultat före avskrivningar (EBITDA): 55,6 Mkr (51,3 Mkr)Rörelseresultat (EBIT): 42,2 Mkr (38,8 Mkr)Resultat efter skatt: 33,6 Mkr (30,8 Mkr)Resultatet efter skatt per aktie: 0,31 SEK (0,29 SEK)Nettomarginal: 11,5% (11,8%) Siffror inom parentes…

Continue ReadingBahnhofs kvartalsrapport Q3 2020

Bahnhofs delårsrapport Q1Q2 2020

Det första halvåret 2020 i sammanfattning  Omsättning: 710,6 Mkr (619,2 Mkr)Resultat före avskrivningar (EBITDA): 109,1 Mkr (85,3 Mkr)Rörelseresultat (EBIT): 83,0 Mkr (61,9 Mkr)Resultat efter skatt: 66,2 Mkr (49,4 Mkr)Resultatet efter skatt per aktie: 0,62 SEK (0,46 SEK)Nettomarginal: 11,7% (10,0%) Siffror inom parentes…

Continue ReadingBahnhofs delårsrapport Q1Q2 2020

Bahnhofs delårsrapport Q1 2020

Det första kvartalet 2020 i sammanfattning Omsättning: 349,5 Mkr (306,3 Mkr)Resultat före avskrivningar (EBITDA): 54,1 Mkr (42,8 Mkr)Rörelseresultat (EBIT): 41,0 Mkr (31,4 Mkr)Resultat efter skatt: 32,7 Mkr (25,2 Mkr)Resultatet efter skatt per aktie: 0,30 SEK (0,23 SEK)Rörelsemarginal: 11,7% (10,3%)Föreslagen utdelning: 60 öre per…

Continue ReadingBahnhofs delårsrapport Q1 2020