Nyheter

Delårsrapport 2 2013

Omsättningen uppgick till: 112 Mkr
Rörelseresultatet: +17,7 Mkr (EBIT)
Resultatet efter skatt uppgick till: +14 Mkr
EBITDA för kvartalet: +22,1 Mkr

Kommentarer i korthet
Det andra kvartalet tangerar det bästa resultatet i Bahnhofs historia!

På ett kvartal förbättras även rörelsemarginalen med 32 procent. Sammanlagt ger det ett rörelseresultat för det första och andra kvartalet på totalt plus 31,1 Mkr. Det är en förbättring med 172 procent jämfört med samma period år 2012.

Bahnhofs kassa är rekordstark, trots en stor utdelning till aktieägarna i slutet av maj 2013. Kassaflödet har en fortsatt positiv utveckling, och ger Bahnhof en stor handlingsfrihet framåt.

Det goda ekonomiska resultatet är både en effekt av en metodisk kostnadskontroll, och att Bahnhof fortsätter att skörda frukterna av gjorda investeringar. Samtidigt pågår en intensiv produktutveckling på företagsmarknaden, där nya tjänster kommer att lanseras under hösten 2013. På privatsidan växer kundbasen med för perioden höga siffror.

Bahnhofs varumärke är starkt. Den som väljer Bahnhof gör det för såväl den tekniska tyngden, som vår profilering i frågor om integritet och övervakning. Det sistnämnda får nu förnyad draghjälp, till följd av avslöjandena i USA om massövervakning.

Sammanfattningsvis kännetecknas delårsresultatet av en mycket positiv ekonomisk utveckling. Bahnhof går nu in i en fas som tar sikte på tillväxt genom nya tjänster och produktområden.

Läs som PDF

Fler nyheter

Bahnhofs delårsrapport Q2 2023

Perioden januari till juni 2023 i sammanfattning Omsättning: 910,5 Mkr (847,9 Mkr) Resultat före avskrivningar (EBITDA): 151,9 Mkr (143,7 Mkr) Rörelseresultat (EBIT): 119,5 Mkr (111,0

Läs mer