Nyheter

Bahnhofs delårsrapport Q1 2023

Perioden januari till mars 2023 i sammanfattning

Omsättning: 451,4 Mkr (417,1 Mkr)

Resultat före avskrivningar (EBITDA): 78,4 Mkr (69,5 Mkr)

Rörelseresultat (EBIT): 62,2 Mkr (53,3 Mkr)

Resultat efter skatt: 50,3 Mkr (42,4 Mkr)

Resultatet efter skatt per aktie: 0,47 SEK (0,39 SEK)

Nettomarginal: 14,1% (12,7%)

Detta är en sammanfattning. Fullständiga siffror finns i den finansiella delen av rapporten.
Siffror inom parentes avser det första kvartalet 2022.

Läs fullständig rapport som PDF.

Fler nyheter

Bahnhofs delårsrapport Q3 2023

Tredje kvartalet år 2023 i sammanfattning Omsättning: 477,9 Mkr (436,5 Mkr) Resultat före avskrivningar (EBITDA): 86,5 Mkr (74,3 Mkr) Rörelseresultat (EBIT): 70,2 Mkr (58,1 Mkr)

Läs mer

Bahnhofs delårsrapport Q2 2023

Perioden januari till juni 2023 i sammanfattning Omsättning: 910,5 Mkr (847,9 Mkr) Resultat före avskrivningar (EBITDA): 151,9 Mkr (143,7 Mkr) Rörelseresultat (EBIT): 119,5 Mkr (111,0

Läs mer