Nyheter

Bahnhofs delårsrapport Q1 2023

Perioden januari till mars 2023 i sammanfattning

Omsättning: 451,4 Mkr (417,1 Mkr)

Resultat före avskrivningar (EBITDA): 78,4 Mkr (69,5 Mkr)

Rörelseresultat (EBIT): 62,2 Mkr (53,3 Mkr)

Resultat efter skatt: 50,3 Mkr (42,4 Mkr)

Resultatet efter skatt per aktie: 0,47 SEK (0,39 SEK)

Nettomarginal: 14,1% (12,7%)

Detta är en sammanfattning. Fullständiga siffror finns i den finansiella delen av rapporten.
Siffror inom parentes avser det första kvartalet 2022.

Läs fullständig rapport som PDF.

Fler nyheter