EU:s UPPHOVSRÄTTSDIREKTIV: Hur ska regeringen implementera direktivet utan att inskränka våra demokratiska fri- och rättigheter?

I måndags, den 7 juni 2021, skulle EU:s omdebatterade nya upphovsrättsdirektiv 2019/790 vara implementerat i vår nationella lagstiftning, men regeringen har inte ens lagt fram något lagförslag ännu. Bahnhof skrev om upphovsrättsdirektivet under…

Continue ReadingEU:s UPPHOVSRÄTTSDIREKTIV: Hur ska regeringen implementera direktivet utan att inskränka våra demokratiska fri- och rättigheter?

EU:s UPPHOVSRÄTTSDIREKTIV: Uppladdningsfilter ska bli lag senast 7 juni – tystnad från regeringen

I april 2019 röstade EU:s ministerråd ja till det omdebatterade nya upphovsrättsdirektivet 2019/790, och medlemsländerna fick därefter två år på sig att implementera det i sin nationella lagstiftning - till den…

Continue ReadingEU:s UPPHOVSRÄTTSDIREKTIV: Uppladdningsfilter ska bli lag senast 7 juni – tystnad från regeringen

LÄCKT DATALAGRINGSUTREDNING VISAR: Länder som massövervakar löser färre brott

Bahnhof har länge varit engagerade i frågan om datalagring, dvs insamling av information om medborgares surfhistorik, meddelanden, telefonsamtal, geografiska plats, m m. Vi har upprepade gånger protesterat mot generell datalagring,…

Continue ReadingLÄCKT DATALAGRINGSUTREDNING VISAR: Länder som massövervakar löser färre brott

BAHNHOF AVSLÖJAR: Amerikanska porrutpressaren Robert Cashman ska nu casha in på svenska internetanvändare

Förra veckan avslöjade Bahnhof hur Telia lämnat ut kunduppgifter till ett värde av 79 370 000 kronor under 2021. Att skicka hotfulla betalningskrav till påstådda fildelare verkar onekligen vara en lukrativ verksamhet,…

Continue ReadingBAHNHOF AVSLÖJAR: Amerikanska porrutpressaren Robert Cashman ska nu casha in på svenska internetanvändare

BAHNHOF AVSLÖJAR: Dataslarv hos Post- och telestyrelsen – läcker operatörers affärskritiska information av misstag

Bahnhof har tidigare ifrågasatt Post- och telestyrelsens informationshantering och inte velat lämna ut adresslistor över våra kunder i stadsnät för PTS ”marknadsanalytiska ändamål", och den 24 februari gick PTS ut och…

Continue ReadingBAHNHOF AVSLÖJAR: Dataslarv hos Post- och telestyrelsen – läcker operatörers affärskritiska information av misstag

SLUTET FÖR PORRUTPRESSAREN? EU dömer ut Mircom: ”definitionen av rättsmissbruk”

Mircom International Content Management & Consulting (Mircom) är ett välkänt Cypernbaserat bolag vars affärsmodell går ut på att utnyttja upphovsrätten till filmer, framför allt porrfilmer. Bolaget fungerar som en mellanhand…

Continue ReadingSLUTET FÖR PORRUTPRESSAREN? EU dömer ut Mircom: ”definitionen av rättsmissbruk”