Delårsrapport 3-2008 Tillväxt för samtliga affärsområden.Publicerad 2008-10-26 23:00

Kvartalet april - juni 2008 i sammandrag •    Omsättningen uppgick till 32 Mkr•    Rörelseresultatet uppgick till 2,7 Mkr•    Resultat efter skatt uppgick till 1,5 Mkr  Verksamheten i korthet •    Bahnhof…

Continue ReadingDelårsrapport 3-2008 Tillväxt för samtliga affärsområden.Publicerad 2008-10-26 23:00